Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Våra fonder

Såväl privatsparare som professionella investerare har insett hur svårt det är att själva slå index över tid. Allt fler väljer att spara i olika typer av indexfonder. När vi lanserar fonder gör vi det för att fylla de luckor vi tycker finns på fondmarknaden. Det handlar alltid om låga fondavgifter, men kan också innebära spännande branschfonder eller specialfonder. Vi vill skapa fonder som folk pratar om och som marknadsför sig själva.

Informationsbroschyr

Tidigare resultat

Historiska resultatscenarier

Hållbarhetsanpassningar i våra fonder

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Våra indexfonder

Allt fler sparare väljer att investera i olika typer av indexfonder. För fonder som följer ett och samma index så är egentligen den enda skillnaden priset. Här kan du handla indexfonderna.Våra Autofonder

Med våra specialfonder Avanza Auto får du en smart och automatisk förvaltning. Intresserad av våra Autofonder? Här hittar du dem.

Våra aktivt förvaltade fonder

 

Avanza World Tech by TIN

I ett unikt samarbete med förvaltarna Carl Armfelt och Erik Sprinchorn på TIN Fonder erbjuder vi fonden Avanza World Tech by TIN. När du investerar i fonden får du en bred inriktning mot innovativa bolag över hela världen inom områdena teknik, hälsa och hållbarhet. Handla Avanza World Tech by TIN här.

Fondbestämmelser

Faktablad

Avanza Småbolag by Skoglund

I samarbete med Fredrik Skoglund erbjuder vi fonden Avanza Småbolag by Skoglund. Med Avanza Småbolag by Skoglund investerar du i små, snabbväxande svenska bolag med stor tillväxtpotential - med fokus på hållbarhet, digitalisering och transformering.

Fondbestämmelser

Faktablad

Avanza Fastighet by Norhammar

I samarbete med Peter Norhammar erbjuder vi fonden Avanza Fastighet by Norhammar. Med Avanza Fastighet by Norhammar investerar i börsnoterade fastighetsbolag på den nordiska marknaden, med fokus på tillväxt och urbanisering.

Fondbestämmelser

Faktablad

Avanza Disruptive Innovation by ARK Invest

I samarbete med ARK Investment Management LLC erbjuder vi fonden Avanza Disruptive Innovation by ARK Invest. Avanza Disruptive Innovation by ARK Invest investerar i innovativa bolag i hela världen vars produkter eller tjänster karaktäriseras av innovativa lösningar samt hög grad av forskning och utveckling.

Fondbestämmelser

Faktablad

Avanza Impact by Circulus

I samarbete med Coeli Asset Management erbjuder vi fonden Avanza Impact by Circulus. Avanza Impact by Circulus är en global aktiefond som investerar i bolag vars verksamhet bidrar till att uppnå ett eller flera av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.

Fondbestämmelser

Faktablad

Svanen

Avanza Impact by Circulus är en Svanenmärkt aktiefond. Detta innebär bland annat att fonden måste avstå investeringar i vissa branscher och verksamheter samt att fonden ska göra en gedigen hållbarhetsanalys av sina investeringar. Därutöver ska Fonden upplysa om vilka investeringar som finns i fonden samt årligen rapportera sitt hållbarhetsarbete. Mer information om fondens hållbarhetsarbete hittas i följande rapport  . Observera att rapporten avser fonden Coeli Circulus. Hållbarhetsarbetet liksom fondernas investeringar är desamma. Vad avser röstning för Avanza Impact by Circulus så hittas en redogörelse för fondens omröstningar här . Nedan följer mer information om fondens hållbarhetspraxis och innehav. Mer information om Svanenmärkta fonder hittas här

Strong Sustainability Practices - Svanenmärkning

Innehav i Avanza Impact 240630

Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult

I samarbete med HeatlhInvest Partners AB erbjuder vi fonden Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult. Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult är en global aktiefond med målet att göra investeringar i företag vars produkter och tjänster bidrar till uppfyllandet av hållbarhetsmålet god hälsa och välbefinnande (enligt definitionen i Agenda 2030).

Fondbestämmelser

Faktablad

Våra fond-i-fonder

Fondförvaltning som inte kostar skjortan. Balansen mellan aktier och räntor ger olika risknivåer. Läs mer och handla här.

Våra räntefonder

I samarbete med Captor Fund Management AB erbjuder vi fonderna Avanza Ränta Global och Avanza Ränta Kort, för dig som vill spara med relativt låg risk på lite kortare eller längre sikt.

Avanza Ränta Global                                        

Fondbestämmelser

Faktablad