Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Styrelsens sammansättning

Styrelsens övergripande uppgift är att förvalta koncernens angelägenheter på ett sätt som skapar bästa möjliga förutsättningar för en långsiktigt god kapitalavkastning.

Sven Hagströmer
Ordförande

Ersättningsutskottet
Kreditutskottet
IT-utskottet

Född 1943
Invald 1997
Studier vid Stockholms Universitet

Bidrag till styrelsearbetet:
Över 40 års erfarenhet från finansbranschen. Hög kompetens inom näringsliv och företagande. Entreprenör som har startat flera bolag och varit medfinansiär i bolag även utanför finansbranschen. Stort samhällsengagemang med diverse sociala projekt och projekt inom jämställdhet och mångfald. Gedigen kunskap och väl utvecklad fingertoppskänsla för de finansiella marknaderna.

Relevant arbetslivserfarenhet:
Startade Sven Hagströmer Fondkommission AB 1981; Styrelseordförande i Avanza sedan 1999.

Övriga väsentliga uppdrag:
Styrelseordförande i Creades AB, Biovestor AB och Creaspac AB.

Holdings/ägande 2023-12-31 in/i Avanza:

Shares/aktier

31,822,000 (of which Creades 15,862,000)

John Hedberg
Vice ordförande

Ersättningsutskottet (Ordförande)

Född 1972
Invald 2023
Civilekonom M.Sc., Handelshögskolan i Stockholm

Bidrag till styrelsearbetet:
Omfattande erfarenhet och kunskap inom bland annat kapitalmarknad och strategi samt från operativa positioner. Stor förståelse för Avanzas verksamhet efter att ha följt Avanza nära under många år som VD för Creades AB och som styrelseledamot i Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension och tidigare styrelseledamot i Avanza Fonder AB.

Relevant arbetslivserfarenhet:
2021–nuvarande VD för Creaspac AB
2016–nuvarande VD för Creades AB
2011–2016 Director/Principal/Partner, Nordic Capital
2007–2011 Senior Vice President/VD Relacom AB, Relacom Group
2003–2006 Affärsutvecklings- och inköpschef, Bonnier Dagstidningar
1997–2002 Managementkonsult, McKinsey & Co

Övriga väsentliga uppdrag:
Styrelseordförande i StickerApp Holding AB; Styrelseledamot i Instabee Holding AB, Mentimeter AB, LOTS Group AB och MARGE Arkitekter Aktiebolag. 

Shares/aktier  25,000
Magnus Dybeck
Styrelseledamot

IT-utskottet (Ordförande)

Född 1977
Invald 2020
Civilingenjör M.Sc., KTH i Stockholm

Bidrag till styrelsearbetet:
Operativ erfarenhet från finansbranschen inom analys och kapitalförvaltning samt inom utveckling av finansiella system inom bank och finans.

Relevant arbetslivserfarenhet:
2012–2017 HiQ, Specialist Bank & Finans
2010–2011 Öhman, Chef Kapitalförvaltning
2007–2010 EFG Bank, Analytiker

Övriga väsentliga uppdrag:
Styrelseledamot Investment AB Öresund och DBT Capital AB

Shares/aktier  4,507,000
Julia Haglind
Styrelseledamot

Risk- kapital och revisionsutskottet

Född 1978
Invald 2024
Kandidatexamen i Beteendevetenskap med psykologi som huvudämne, Stockholms Univesitet

Bidrag till styrelsearbetet:
Omfattande erfarenhet från ledande roller i strikt reglerade och tillståndspliktiga verksamheter samtav finansmarknader har lagt grunden för ett starkt fokus på operativ motståndskraft, god riskhantering samt god intern styrning och kontroll. Regelefterlevnad, strategiska frågor och företagskultur är också särskilda kompetensområden.

Relevant arbetslivserfarenhet:
2019–2022 Avonova Holdco AS, Styrelseledamot
2017–2021 Nasdaq Clearing AB, VD
2013–2017 Nasdaq Clearing AB, CTO respektive COO
2013–2017 Nasdaq Operations, Diverse ledande roller inom de nordiska börserna
2005–2007 Nasdaq Hong Kong, Market & Clearing Specialist

Övriga väsentliga uppdrag:
VD och medgrundare, North House AB

Shares/aktier 0
Jonas Hagströmer
Styrelseledamot

Kreditutskottet (Ordförande)
Risk-, kapital- och revisionsutskottet

Född 1982
Invald 2015
Magisterexamen i företagsekonomi, Lunds Universitet. Studier vid Hong Kong University of Science and Technology

Bidrag till styrelsearbetet:
Erfarenheter från corporate finance, investmentbolag och styrelseuppdrag i ett flertal bolag. Bred kunskap inom finansmarknaden. Bidrar med investerar- och aktieägarperspektiv samt kunskap om den finansiella tjänstesektorns mekanismer och förutsättningar.

Relevant arbetslivserfarenhet:
2012– Creades AB, Investeringsansvarig
2007–2011 Keystone Advisers (sedermera MCF Corporate Finance), Associate och analytiker inom Corporate Finance

Övriga väsentliga uppdrag:
Styrelseordförande i Inet AB och Inet Group AB; Styrelseledamot i Apotea Holding AB, StickerApp Holding AB samt i Biovestor AB

Shares/aktier Indirect holdings via Biovestor and Creades
Linda Hellström
Styrelseledamot

IT-utskottet

Född 1974
Invald 2022
Civilekonom M.Sc., Handelshögskolan i Stockholm

Bidrag till styrelsearbetet:
Lång erfarenhet av att skapa tillväxt genom kundcentrering och datadriven marknadsföring på nordiska och globala företag. Fokus på personalisering av kundmötet, kundanskaffning, lojalitet och engagemang genom att utnyttja möjligheterna inom kunddata, marknadsföringsteknik, nya mediakanaler och kundstrategi. Har drivit ett antal digitala transformationsprogram inom retail, telekom, media och finans de senaste 20 åren.

Relevant arbetslivserfarenhet:
2013–2022 Kaplan (del avAccenture Interactive), Co-CEO/Managing Director
2009–2012 Lernia, CMO
2004–2009 Differ, Partner
2003–2004 Henkel Norden AB, Nordic Brand Manager, Consumer Retail
2000–2003 Accenture, Managementkonslut

Övriga väsentliga uppdrag:
VD för och styrelseledamot i Sift Lab AB

Shares/aktier 1,006
Johan Roos
Styrelseledamot

Ersättningsutskottet
Kreditutskottet
Risk-, kapital- och revisionsutskottet (Ordförande)

Född 1968
Invald 2020
Revisorsexamen
Ekonomexamen med inriktning mot Redovisning, Uppsala Universitet

Bidrag till styrelsearbetet:
Omfattande erfarenhet och kunskap inom redovisning och revision. 20 år i ledande befattningar, dotterbolagsstyrelser samt operativ erfarenhet inom bank och försäkring. Djup kunskap av att utveckla effektivitet och tillförlitlighet i bolags processer och interna kontroll, med starkt kundfokus. Lång erfarenhet av att utveckla och säkerställa efterlevnaden av god bolagsstyrning samt utvärdering av bolagsstrategier.

Relevant arbetslivserfarenhet:
2019–nuvarande Oberoende konsult
2016–2018 RSA Scandinavia (Codan/TryggHansa), CFO
2007–2016 SEB, Koncernekonomichef
2001–2007 Hewlett-Packard Sweden, Ekonomidirektör
1991–2001 PricewaterhouseCoopers Sverige, Auktoriserad revisor och regionpartner

Övriga väsentliga uppdrag:
Styrelseledamot i SaveLend Group AB och Stabelo Group AB

Shares/aktier  8,856
Leemon Wu
Styrelseledamot

Risk- kapital och revisionsutskottet

Född 1975
Invald 2021
Civilekonom M.Sc., Handelshögskolan i Stockholm

Bidrag till styrelsearbetet:
Lång erfarenhet inom aktieanalys, portföljförvaltning och investeringar samt styrelseerfarenhet från fondbolag och digitala affärsmodeller.

Relevant arbetslivserfarenhet:
2022–nuvarande C WorldWide Asset Management, Portföljförvaltare
2018–2022 Moor Holding, Investeringschef
2007–2016 C Worldwide Asset Management, Portföljförvaltare
2001–2007 Carnegie Investment Bank, Aktieanalytiker
1999–2001 AB Custos, Investeringsanalytiker

Övriga väsentliga uppdrag:
Styrelseledamot i Acast AB

Shares/aktier  12,160
Lisa Åberg
Styrelseledamot

Född 1970
Invald 2024
Civilekonom M.Sc., Handelshögskolan i Stockholm

Bidrag till styrelsearbetet:
Bred erfarenhet från strategiskt och operationellt arbete med banker och andra finansiella institutioner i Europa, USA och Afrika. Har arbetat såväl med stora väletablerade banker och försäkringsbolag som med digitala nisch-/fintechbolag. Har utvecklat och stöttat genomförande av exempelvis organiska/icke-organiska tillväxtstrategier, digitala transformationer, framtagande av nya kunderbjudanden och integration av genomförda företagsförvärv.

Relevant arbetslivserfarenhet:
1998–2023 McKinsey & Company, Managementkonsult, varav 2019–2023 Senior Partner

Övriga väsentliga uppdrag:
Styrelseledamot i Swegon Group AB, Svenska skidförbundet, SATS ASA, Caljan A/S och Haarslev
Industries A/S

Shares/aktier 0