Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Styrelsens sammansättning

Styrelsens övergripande uppgift är att förvalta koncernens angelägenheter på ett sätt som skapar bästa möjliga förutsättningar för en långsiktigt god kapitalavkastning.

Sven Hagströmer
Ordförande

Ersättningsutskottet, Kreditutskottet & IT-utskottet

Född 1943
Invald 1997
Studier vid Stockholms Universitet

Bidrag till styrelsearbetet:
Över 40 års erfarenhet från finansbranschen. Hög kompetens inom näringsliv och företagande. Entreprenör som har startat flera bolag och varit medfinansiär i bolag även utanför finansbranschen. Stort samhällsengagemang med diverse sociala projekt och projekt inom jämställdhet och mångfald. Gedigen kunskap och väl utvecklad fingertoppskänsla för de finansiella marknaderna.

Relevant arbetslivserfarenhet:
Startade Sven Hagströmer Fondkommission AB 1981; Styrelseordförande i Avanza sedan 1999.

Övriga väsentliga uppdrag:
Styrelseordförande i Creades AB, Biovestor AB och Creaspac AB.

Holdings/ägande 2023-12-31 in/i Avanza:

Shares/aktier

31,822,000 (of which Creades 15,862,000)

Magnus Dybeck
Styrelseledamot

IT-utskottet

Född 1977
Invald 2020
Civilingenjör M.Sc., KTH i Stockholm

Bidrag till styrelsearbetet:
Operativ erfarenhet från finansbranschen inom analys och kapitalförvaltning samt inom utveckling av finansiella system inom bank och finans.

Relevant arbetslivserfarenhet:
2012–2017 HiQ, Specialist Bank & Finans
2010–2011 Öhman, Chef Kapitalförvaltning
2007–2010 EFG Bank, Analytiker

Övriga väsentliga uppdrag:
Styrelseledamot Investment AB Öresund och DBT Capital AB

Shares/aktier  4,507,000
Catharina Eklöf
Styrelseledamot

Ersättningsutskottet

Född 1969
Invald 2020
Internationell civilekonom M.Sc och MBA, Uppsala Universitet; M.Sc. programme, Solvay Business School Belgium

Bidrag till styrelsearbetet:
Gedigen global erfarenhet och brett kunnande som spänner över produkt- och affärsutveckling, strategi, betalteknologi, dataanalys och digital tjänstekommersialisering. Djup erfarenhet från M&A inom Fintech samt globala kommersiella partnerskap. Faktabaserad förståelse av innovation samt agil datadriven produktutveckling inom betalteknologi.

Relevant arbetslivserfarenhet:
2007-2019 Mastercard, varav:
2017-2019 Senior Vice President Global Data Science Solutions Telco (USA); 2013-2017 Senior Vice President Global Enterprise Development (UK); 2007-2013 Vice President Marchant Development och Vice President Co-brand Business Development Europe (Belgien)

1997-2007 Scandinavian Airlines, varav:
2006-2007 Vice President Commercial Strategies (Sverige); 2001-2005 General Manager Belgien och Luxemburg; 1997-2001 Vice President Product Management

Övriga väsentliga uppdrag:
Chief Commercial Officer vid IDEX Biometrics

Shares/aktier 3,339
Jonas Hagströmer
Styrelseledamot

Risk-, kapital- och revisionsutskottet

Född 1982
Invald 2015
Magisterexamen i företagsekonomi, Lunds Universitet. Studier vid Hong Kong University of Science and Technology

Bidrag till styrelsearbetet:
Erfarenheter från corporate finance, investmentbolag och styrelseuppdrag i ett flertal bolag. Bred kunskap inom finansmarknaden. Bidrar med investerar- och aktieägarperspektiv samt kunskap om den finansiella tjänstesektorns mekanismer och förutsättningar.

Relevant arbetslivserfarenhet:
2012– Creades AB, Investeringsansvarig
2007–2011 Keystone Advisers (sedermera MCF Corporate Finance), Associate och analytiker inom Corporate Finance

Övriga väsentliga uppdrag:
Styrelseordförande i Inet AB och Inet Group AB; Styrelseledamot i Apotea Holding AB, StickerApp Holding AB samt i Biovestor AB

Shares/aktier Indirect holdings via Biovestor and Creades
John Hedberg
Styrelseledamot

Ersättningsutskottet

Född 1972
Invald 2023
Civilekonom M.Sc., Handelshögskolan i Stockholm

Bidrag till styrelsearbetet:
Omfattande erfarenhet och kunskap inom bland annat kapitalmarknad och strategi samt från operativa positioner. Stor förståelse för Avanzas verksamhet efter att ha följt Avanza nära under många år som VD för Creades AB och som styrelseledamot i Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension och tidigare styrelseledamot i Avanza Fonder AB.

Relevant arbetslivserfarenhet:
2021–nuvarande VD för Creaspac AB
2016–nuvarande VD för Creades AB
2011–2016 Director/Principal/Partner, Nordic Capital
2007–2011 Senior Vice President/VD Relacom AB, Relacom Group
2003–2006 Affärsutvecklings- och inköpschef, Bonnier Dagstidningar
1997–2002 Managementkonsult, McKinsey & Co

Övriga väsentliga uppdrag:
Styrelseordförande i StickerApp Holding AB; Styrelseledamot i Instabee Holding AB, Mentimeter AB, LOTS Group AB och MARGE Arkitekter Aktiebolag. 

Shares/aktier  25,000
Linda Hellström
Styrelseledamot

Född 1974
Invald 2022
Civilekonom M.Sc., Handelshögskolan i Stockholm

Bidrag till styrelsearbetet:
Lång erfarenhet av att skapa tillväxt genom kundcentrering och datadriven marknadsföring på nordiska och globala företag. Fokus på personalisering av kundmötet, kundanskaffning, lojalitet och engagemang genom att utnyttja möjligheterna inom kunddata, marknadsföringsteknik, nya mediakanaler och kundstrategi. Har drivit ett antal digitala transformationsprogram inom retail, telekom, media och finans de senaste 20 åren.

Relevant arbetslivserfarenhet:
2013–2022 Kaplan (del avAccenture Interactive), Co-CEO/Managing Director
2009–2012 Lernia, CMO
2004–2009 Differ, Partner
2003–2004 Henkel Norden AB, Nordic Brand Manager, Consumer Retail
2000–2003 Accenture, Managementkonslut

Övriga väsentliga uppdrag:
VD för och styrelseledamot i Sift Lab AB

Shares/aktier 1,006
Johan Roos
Styrelseledamot

Kreditutskottet, Risk-, kapital- och revisionsutskottet & Ersättningsutskottet

Född 1968
Invald 2020
Revisorsexamen
Ekonomexamen med inriktning mot Redovisning, Uppsala Universitet

Bidrag till styrelsearbetet:
Omfattande erfarenhet och kunskap inom redovisning och revision. 20 år i ledande befattningar, dotterbolagsstyrelser samt operativ erfarenhet inom bank och försäkring. Djup kunskap av att utveckla effektivitet och tillförlitlighet i bolags processer och interna kontroll, med starkt kundfokus. Lång erfarenhet av att utveckla och säkerställa efterlevnaden av god bolagsstyrning samt utvärdering av bolagsstrategier.

Relevant arbetslivserfarenhet:
2019–nuvarande Oberoende konsult
2016–2018 RSA Scandinavia (Codan/TryggHansa), CFO
2007–2016 SEB, Koncernekonomichef
2001–2007 Hewlett-Packard Sweden, Ekonomidirektör
1991–2001 PricewaterhouseCoopers Sverige, Auktoriserad revisor och regionpartner

Övriga väsentliga uppdrag:
Styrelseledamot i SaveLend Group AB och Stabelo Group AB

Shares/aktier  8,856
Sofia Sundström
Styrelseledamot

IT-utskottet

Född 1985
Invald 2022
Civilingenjör Industriell ekonomi, M.Sc., KTH i Stockholm

Bidrag till styrelsearbetet:
Erfarenhet från att leda och effektivisera organisationer i snabbväxande bolag inom Fintech (speciellt produkt & utvecklingsteam och customer experience teams). Djup domänkunskap inom Open Banking och betalmarknaden. Bred erfarenhet av M&A och internationell expansion.

Relevant arbetslivserfarenhet:
2019–nuvarande Tink AB, varav:
2019–2022 Vice President Connectivity samt Vice President Product Area Aggregation och 2022–nuvarande Senior Vice President Connectivity & Platforms

2016–2019 Bambora, varav:
2016–2017 Head of Customer Experience & Operations; 2017–2019 Manging Director SMB Nordics och 2019 Managing Director Nordics

2012–2015 Bain & Company, Managementkonsult

Övriga väsentliga uppdrag:
Senior Vice President Connectivity & Platforms på Tink AB

Shares/aktier 2,539
Hans Toll
Styrelseledamot

Kreditutskottet & Risk, kapital- och revisionsutskottet

Född 1970
Invald 2014
Civilekonom M.Sc., Handelshögskolan i Stockholm

 

Bidrag till styrelsearbetet:
20 års erfarenhet från finanssektorn med ett brett kontaktnät. Stor förståelse för Avanzas operativa uppgifter och utmaningar efter sin tidigare roll som vice VD i Avanza Bank. Bakgrund som finansanalytiker och djup förståelse av och kunskap om den finansiella tjänstesektorn, de olika aktörerna och de finansiella instrumenten.

Relevant arbetslivserfarenhet:
2010–2013 Avanza Bank, Vice VD och Chef för Bank & Placeringar
2002–2010 RAM One — Rational Asset Management AB, Portföljförvaltare
1999–2002 Investor Trading AB, Analytiker
1995–1999 Investor AB, Aktieanalytiker

Övriga väsentliga uppdrag:
Styrelseordförande i Bright Sunday AB; Styrelseledamot i Creaspac AB och WeMind AB

Shares/aktier  155,000
Leemon Wu
Styrelseledamot

Född 1975
Invald 2021
Civilekonom M.Sc., Handelshögskolan i Stockholm

Bidrag till styrelsearbetet:
Lång erfarenhet inom aktieanalys, portföljförvaltning och investeringar samt styrelseerfarenhet från fondbolag och digitala affärsmodeller.

Relevant arbetslivserfarenhet:
2022–nuvarande C WorldWide Asset Management, Portföljförvaltare
2018–2022 Moor Holding, Investeringschef
2007–2016 C Worldwide Asset Management, Portföljförvaltare
2001–2007 Carnegie Investment Bank, Aktieanalytiker
1999–2001 AB Custos, Investeringsanalytiker

Övriga väsentliga uppdrag:
Styrelseledamot i Acast AB

Shares/aktier  12,160