Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Styrelsens sammansättning

Styrelsens övergripande uppgift är att förvalta koncernens angelägenheter på ett sätt som skapar bästa möjliga förutsättningar för en långsiktigt god kapitalavkastning.

Sven Hagströmer
Ordförande

Ersättnings- & Kreditutskott

Född 1943
Invald 1997
Studier vid Stockholms Universitet

Bidrag till styrelsearbetet:
Över 40 års erfarenhet från finansbranschen. Hög kompetens inom näringsliv och företagande. Entreprenör som har startat flera bolag och varit medfinansiär i bolag även utanför finansbranschen. Stort samhällsengagemang med diverse sociala projekt och projekt inom jämställdhet och mångfald. Gedigen kunskap och väl utvecklad fingertoppskänsla för de finansiella marknaderna.

Relevant arbetslivserfarenhet:
Startade Sven Hagströmer Fondkommission AB 1981; Styrelseordförande i Avanza sedan 1999.

Övriga väsentliga uppdrag:
Styrelseordförande i Creades AB, Biovestor AB och Creaspac AB.

Holdings on 2021-12-31 in Avanza:

Shares

15,667,230 (Sven Hagströmer incl company and family)

Shares

15,593,000 (Creades AB)

 

Magnus Dybeck
Styrelseledamot

IT-utskott

Född 1977
Invald 2020
Civilingenjör M.Sc., KTH

Bidrag till styrelsearbetet:
Operativ erfarenhet från finansbranschen inom analys och kapitalförvaltning samt inom utveckling av finansiella system inom bank och finans.

Relevant arbetslivserfarenhet:
2012-2017 Specialist Bank & Finans på HíQ; 2010-2011 Chef Kapitalförvaltning på Öhman; 2007-2010 Analytiker på EFG Bank

Övriga väsentliga uppdrag:
Styrelseledamot Investment AB Öresund

Shares  4,507,000
Catharina Eklöf
Styrelseledamot

Ersättningsutskott

Född 1969
Invald 2020
Internationell civilekonom M.Sc och MBA från Uppsala Universitet; M.Sc. programme, Solvay Business School Belgium

Bidrag till styrelsearbetet:
Gedigen global erfarenhet och brett kunnande som spänner över produkt- och affärsutveckling, strategi, betalteknologi, dataanalys och digital tjänstekommersialisering. Djup
erfarenhet från M&A inom Fintech samt globala kommersiella partnerskap. Faktabaserad förståelse
av innovation samt agil datadriven produktutveckling inom betalteknologi.

Relevant arbetslivserfarenhet:

2007-2019 Mastercard:
2017-2019 Senior Vice President Global Data Science Solutions Telco (USA); 2013-2017 Senior Vice President Global Enterprise Development (UK); 2007-2013 Vice President Marchant Development och Vice President Co-brand Business Development Europe (Belgien)

1997-2007 Scandinavian Airlines:
2006-2007 Vice President Commercial Strategies (Sverige); 2001-2005 General Manager Belgien och Luxemburg; 1997-2001 Vice President Product Management

Övriga väsentliga uppdrag:
Chief Commercial Officer vid IDEX Biometrics

Shares: 2,320
Jonas Hagströmer
Styrelseledamot

IT-utskott & Risk-, kapital- och revisionsutskott 

Född 1982
Invald 2015
Magisterexamen i företagsekonomi vid Lunds Universitet. Studier vid Hong Kong University of Science and Technology

Bidrag till styrelsearbetet:
Erfarenheter från corporate finance, investmentbolag och styrelseuppdrag i ett flertal bolag. Bred kunskap inom finansmarknaden. Bidrar med investerar- och aktieägarperspektiv samt kunskap om den finansiella tjänstesektorns mekanismer och förutsättningar.

Relevant arbetslivserfarenhet:
2012- Investeringsansvarig på Creades AB;
2007-2011 Associate och analytiker inom Corporate Finance på Keystone Advisers.

Övriga väsentliga uppdrag:
Styrelseordförande i Inet AB och Inet Group AB; Styrelseledamot i Apolea Holding AB, StickerApp Holding AB samt i Biovestor AB

Shares 15,000 and indirect ownership via Biovestor and Creades
Linda Hellström
Styrelseledamot

Född 1974
Invald 2022
Civilekonom M.Sc. från Handelshögskolan i Stockholm

Bidrag till styrelsearbetet:
Lång erfarenhet av att skapa tillväxt genom kundcentrering och datadriven marknadsföring på nordiska och globala företag. Fokus på personalisering av kundmötet, kundanskaffning, lojalitet och engagemang genom att utnyttja möjligheterna inom kunddata, marknadsföringsteknik, nya mediakanaler och kundstrategi. Har drivit ett antal digitala transformationsprogram inom retail, telekom, media och finans de senaste 20 åren.

Relevant arbetslivserfarenhet:
2013–2022 Co-CEO/Managing Director, Kaplan, del av Accenture Interactive
2009–2012 CMO, Lernia
2004–2009 Partner, Differ
2003–2004 Nordic Brand Manager, Consumer Retail, Henkel Norden AB
2000–2003 Management Consultant, Accenture

Andra uppdrag:

Shares 0
Johan Roos
Styrelseledamot

Risk-, kapital- och revisionsutskott samt Kreditutskott

Född 1968
Invald 2020
Revisorsexamen
Ekonomexamen med inriktning mot Redovisning vid Uppsala Universitet

Bidrag till styrelsearbetet:
Omfattande erfarenhet och kunskap inom redovisning och revision. 20 år i ledande befattningar, dotterbolagsstyrelser samt operativ erfarenhet inom bank och försäkring. Djup kunskap av att utveckla effektivitet och tillförlitlighet i bolags processer och interna kontroll, med starkt kundfokus. Lång erfarenhet av att utveckla och säkerställa efterlevnaden av god bolagsstyrning samt utvärdering av bolagsstrategier.

Relevant arbetslivserfarenhet:
2019- Oberoende konsult
2016-2018 CFO på RSA Scandinavia (Codan/Trygg-Hansa); 2007-2016 Koncernekonomichef på SEB;
2001-2007 Ekonomidirektör på Hewlett-Packard Sweden; 1991-2001 Auktoriserad revisor och regionpartner på PricewaterhouseCoopers Sverige

Övriga väsentliga uppdrag:
Styrelseledamot i SaveLend Group AB

Shares  6,350
Sofia Sundström
Styrelseledamot

Född 1985
Invald 2022
Civilingenjör Industriell ekonomi, M.Sc., KTH i Stockholm

Bidrag till styrelsearbetet:
Erfarenhet från att leda och effektivisera organisationer i snabbväxande bolag inom Fintech (speciellt produkt & utvecklingsteam och customer experience teams). Djup domänkunskap inom Open Banking och betalmarknaden. Bred erfarenhet av M&A och internationell expansion.

Relevant arbetslivserfarenhet:
2019 - Tink: Vice President Connectivity (2021 -), Vice President Product Area Aggregation (2019–2020)
2016–2019 Bambora: Managing Director Nordics (2019), Managing Director SMB Nordics (2017–2019), Head of Customer Experience & Operations (2016–2017)
2012–2015 Bain & Company: Managementkonsult

Andra uppdrag:
Vice President Connectivity på Tink

Shares 0
Hans Toll
Styrelseledamot

Kreditutskottet samt Risk, kapital- och revisionsutskottet

Född 1970
Invald 2014
Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm

 

Bidrag till styrelsearbetet:
20 års erfarenhet från finanssektorn med ett brett kontaktnät. Stor förståelse för Avanzas operativa uppgifter och utmaningar efter sin tidigare roll som vice VD i Avanza Bank. Bakgrund som finansanalytiker och djup förståelse av och kunskap om den finansiella tjänstesektorn, de olika aktörerna och de finansiella instrumenten.

Relevant arbetslivserfarenhet:
2010-2013 Vice VD och Chef för Bank & Placeringar på Avanza Bank, 2002-2010 Portföljförvaltare på RAM One — Rational Asset Management AB, 1999-2002 Analytiker på Investor Trading AB, 1995-1999 Aktieanalytiker på Investor AB

Övriga väsentliga uppdrag:
Styrelseordförande i Bright Sunday AB, Styrelseledamot i Creades AB, Creaspac AB och WeMind AB

Shares  128,350
Leemon Wu
Styrelseledamot

Född 1975
Invald 2021
Civilekonom M.Sc. från Handelshögskolan i Stockholm

Bidrag till styrelsearbetet:
Lång erfarenhet inom aktieanalys, portföljförvaltning och investeringar samt styrelseerfarenhet från fondbolag och digitala affärsmodeller.

Relevant arbetslivserfarenhet:
2018- Investeringschef, Moor Holding
2007-2016 Portföljförvaltare, C Worldwide Asset Management
2001-2007 Aktieanalytiker, Carnegie Investment Bank
1999-2001 Investeringsanalytiker, AB Custos

Övriga väsentliga uppdrag:
Styrelseledamot i Rovio Entertainment Oyj, Acast AB

shares  8,800