Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Styrelsens sammansättning

Styrelsens övergripande uppgift är att förvalta koncernens angelägenheter på ett sätt som skapar bästa möjliga förutsättningar för en långsiktigt god kapitalavkastning.

Sven Hagströmer
Ordförande

Ersättnings- & Kreditutskott

Född 1943
Invald 1997
Studier vid Stockholms Universitet

Bidrag till styrelsearbetet:
Över 40 års erfarenhet från finansbranschen. Hög kompetens inom näringsliv och företagande. Entreprenör som har startat flera bolag och varit medfinansiär i bolag även utanför finansbranschen. Stort samhällsengagemang med diverse sociala projekt och projekt inom jämställdhet och mångfald. Gedigen kunskap och väl utvecklad fingertoppskänsla för de finansiella marknaderna.

Relevant arbetslivserfarenhet:
Startade Sven Hagströmer Fondkommission AB 1981; Styrelseordförande i Avanza sedan 1999.

Andra uppdrag:
Styrelseordförande i Creades AB och Biovestor AB, Styrelseledamot i Doberman AB och Doberman Group AB.

Holdings on 2019-12-31 in Avanza:

Shares

15,446,230 (Sven Hagströmer incl company and family)

Shares

15,530,000 (Creades AB)

 

Jonas Hagströmer
Styrelseledamot

Född 1982
Invald 2015
Magisterexamen i företagsekonomi vid Lunds Universitet. Studier vid Hong Kong University of Science and Technology

Bidrag till styrelsearbetet:
Erfarenheter från corporate finance, investmentbolag och styrelseuppdrag i ett flertal bolag. Bred kunskap inom finansmarknaden. Bidrar med investerar- och aktieägarperspektiv samt kunskap om den finansiella tjänstesektorns mekanismer och förutsättningar.

Relevant arbetslivserfarenhet:
2012- Investeringsansvarig på Creades AB;
2007-2011 Associate och analytiker inom Corporate Finance på Keystone Advisers.

Andra uppdrag:
Styrelseordförande i Inet AB och Inet Holding AB; Styrelseledamot i Apotea AB, Apotea Holding AB samt Biovestor AB

Shares 15,000 and indirect ownership via Biovestor and Creades
Birgitta Klasén
Styrelseledamot

Kredit- & Revisionsutskott

Född 1949
Invald 2014
Civilingenjör i Teknisk Fysik, KTH, Stockholm; Ekonomutbildning vid Stockholms Universitet; Lärarexamen, Stockholms Lärarhögskola

Bidrag till styrelsearbetet:
Gedigen erfarenhet och brett kunnande inom IT. 19 år i ledande ställning på IBM samt suttit i ett flertal styrelser inom både bank- och IT-branschen samt arbetat som IT-konsult åt företagsledningar och styrelser. Realistisk och faktabaserad förståelse av tekniken bakom Avanzas kunderbjudande och vad som krävs för att säkra Avanzas plats i teknikens framkant.

Relevant arbetslivserfarenhet:
2008-2016 Styrelseledamot i Acando AB; 2009-2016 Styrelseledamot i IFS AB; 2006-2008 Styelseledamot i Telelogic AB; 2005-2008 Styrelseledamot i OMX AB; 2004-2005 CIO på EADS, 2000-2005 Styrelseledamot i Föreningssparbanken.

Andra uppdrag:
Senior IT Advisor samt Styrelseledamot i Assa Abloy AB och Benefie Ltd.

shares  50,000
Mattias Miksche
Styrelseledamot

Ersättningsutskott

Född 1968
Invald 2008
Civilekonom och Masterexamen inom Finansiell ekonomi Handelshögskolan, Stockholm.

Bidrag till styrelsearbetet:
Omfattande och gedigen kompetens av internet och mobila tjänster. Operativ erfarenhet från att utveckla och förnya den digitala interaktionen med kunder och användare inom olika branscher. Erfarenhet från diverse styrelseuppdrag samt privatinvesteringar i teknikbolag.

Relevant arbetslivserfarenhet:
2016-2019 Styrelseledamot i Pricerunner Group AB; 2005-2016 Grundare och VD Glorious Games Group AB; 2009-2016 Styrelseledamot i Sportamore AB; 2008-2011 Styrelseledamot i Eniro AB; 2003-2005 Styrelsemedlem i E*TRADE Sverige; 2002-2003 VD för E*TRADE BANK AG (Tyskland); 2000-2002 VD för E*TRADE Sverige.

Andra uppdrag:
Styrelseordförande i Hem Design Studio AB; Styrelseledamot i Dustin Group AB, Euroflorist Intressenter AB, New Bubbleroom Sweden AB, Stratys AB och Sana Labs AB; Rådgivare i teknologifrågor till Altor Equity Partners.

Shares  13,950
Hans Toll
Styrelseledamot

Kredit- & Revisionsutskott

Född 1970
Invald 2014
Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm

 

Bidrag till styrelsearbetet:
20 års erfarenhet från finanssektorn med ett brett kontaktnät. Stor förståelse för Avanzas operativa uppgifter och utmaningar efter sin tidigare roll som vice VD i Avanza Bank. Bakgrund som finansanalytiker och djup förståelse av och kunskap om den finansiella tjänstesektorn, de olika aktörerna och de finansiella instrumenten.

Relevant arbetslivserfarenhet:
2010-2013 Vice VD och Chef för Bank & Placeringar på Avanza Bank, 2002-2010 Portföljförvaltare på RAM One — Rational Asset Management AB, 1999-2002 Analytiker på Investor Trading AB, 1995-1999 Aktieanalytiker på Investor AB

Andra uppdrag:
Styrelseordförande i Bright Sunday AB, Styrelseledamot i Creades AB och WeMind AB

Shares  125,000
Viktor Fritzén
Styrelseledamot

Revisionsutskott

Född: 1985
Invald 2018
Civilekonom M.Sc. från Handelshögskolan i Stockholm

Bidrag till styrelsearbetet:
Bakgrund i finansbranschen och erfarenhet från tillväxtbolag, bolag med starka företagskulturer, IT samt regelefterlevnad.

Relevant arbetslivserfarenhet:
2018- Senior Advisor, LeoVegas Group; 2012-2018 CFO, LeoVegas Group; 
2011-2012 Corporate Finance Analyst, GP Bullhound; 2007-2011 Global Investment research analyst, Goldman Sachs.

Andra uppdrag:
Styrelseledamot i Appjobs Sweden AB

Shares 5,000
Magnus Dybeck
Styrelseledamot

Född 1977
Invald 2020
Civilingenjör M.Sc., KTH

Bidrag till styrelsearbetet:
Operativ erfarenhet från finansbranschen inom analys och kapitalförvaltning samt inom utveckling av finansiella system inom bank och finans.

Relevant arbetslivserfarenhet:
2012-2017 Specialist Bank & Finans på HíQ; 2010-2011 Chef Kapitalförvaltning på Öhman; 2007-2010 Analytiker på EFG Bank

Andra uppdrag:
Ordförande Dybeck Invest AB, styrelseledamot Investment AB Öresund

Shares  4,507,000
Catharina Eklöf
Styrelseledamot

Född 1969
Invald 2020
Internationell civilekonom M.Sc och MBA från Uppsala Universitet; M.Sc. programme, Solvay Business School Belgium

Bidrag till styrelsearbetet:
Gedigen global erfarenhet och brett kunnande som spänner över produkt- och affärsutveckling, strategi, betalteknologi, dataanalys och digital tjänstekommersialisering. 12 år i ledande befattning på Mastercard, med djup erfarenhet från M&A inom Fintech samt globala kommersiella partnerskap. Faktabaserad förståelse av innovation samt agil datadriven produktutveckling inom betalteknologi.

Relevant arbetslivserfarenhet:

2007-2019 Mastercard:
2017-2019 Senior Vice President Global Data Science Solutions Telco (USA); 2013-2017 Senior Vice President Global Enterprise Development (UK); 2007-2013 Vice President Marchant Development och Vice President Co-brand Business Development Europe (Belgien)

1997-2007 Scandinavian Airlines:
2006-2007 Vice President Commercial Strategies (Sverige); 2001-2005 General Manager Belgien och Luxemburg; 1997-2001 Vice President Product Management

Andra uppdrag:
-

Shares  0
Johan Roos
Styrelseledamot

Född 1968
Invald 2020
Revisorsexamen
Ekonomexamen med inriktning mot Redovisning vid Uppsala Universitet

Bidrag till styrelsearbetet:
Omfattande erfarenhet och kunskap inom redovisning och revision. 20 år i ledande befattningar, dotterbolagsstyrelser samt operativ erfarenhet inom bank och försäkring. Djup kunskap av att utveckla effektivitet och tillförlitlighet i bolags processer och interna kontroll, med starkt kundfokus. Lång erfarenhet av att utveckla och säkerställa efterlevnaden av god bolagsstyrning samt utvärdering av bolagsstrategier.

Relevant arbetslivserfarenhet:
2019- Oberoende konsult
2016-2019 CFO på RSA Scandinavia (Codan/Trygg-Hansa); 2007-2016 Koncernekonomichef på SEB;
2001-2007 Ekonomidirektör på Hewlett-Packard Sweden; 1991-2001 Auktoriserad revisor och regionpartner på PricewaterhouseCoopers Sverige

Andra uppdrag:
-

Shares  6,000