På Avanza använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Styrelsens arbete under 2019

Under 2019 hade styrelsen totalt 21 sammanträden, varav 7 ordinarie, 1 konstituerande, 4 extra och 9 per capsulam. Styrelsens sammanträden per capsulam avsåg huvudsakligen beslut relaterade till Avanzas incitamentsprogram.

NärvaroStyrelsemötenErsättningsutskottKreditutskottRevisionsutskott
Sven Hagströmer, Ordförande21/2111/117/7 
Sophia Bendz (avgick från styrelsen vid årsstämman 2019)3/3   
Viktor Fritzén21/21  5/5
Jonas Hagströmer21/21   
Birgitta Klasén21/21 7/75/5
Mattias Miksche21/2111/11  
Hans Toll21/21 7/75/5
Jacqueline Winberg21/2111/11  

Vid styrelsens ordinarie styrelsesammanträden föredras alltid:

  • ekonomisk rapportering
  • verksamhetsrapportering
  • rapportering från de respektive kontrollfunktionerna Riskkontroll och Compliance 
  • kreditrapportering avseende dotterbolaget Avanza Bank

Utöver de regelmässigt förekommande frågorna har styrelsen behandlat frågor enligt illustrationen nedan. Styrelsen har också fokuserat på arbetet i koncernen med implementeringen av och anpassningar till nya regelverk, vilka berör verksamheten i olika delar.

Styrelsen har även arbetat med och varit delaktig i strategisk affärsplanering i syfte att ständigt anpassa och förbättra Avanzas kunderbjudande.

I slutet av varje kalenderår genomförs, i syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och kompetens, en styrelseutvärdering där varje ledamot ombeds att fylla i två utvärderingsdokument. Resultatet av utvärderingen kommuniceras till valberedningen och sammanställs i en rapport, vilken sedan ligger till grund för eventuella förändringar och kompetenshöjning i styrelsen.