På Avanza använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Styrelsens arbete under 2018

Under 2018 hade styrelsen totalt 18 sammanträden, varav 6 ordinarie, 1 konstituerande och 11 per capsulam. Styrelsens sammanträden per capsulam avsåg huvudsakligen beslut relaterade till Avanzas incitamentsprogram.

NärvaroStyrelsemötenErsättningsutskottKreditutskottRevisionsutskott
Sven Hagströmer,Ordförande18/1815/156/6 
Sophia Bendz*18/18   
Viktor Fritzén14/14  3/3
Jonas Hagströmer18/18   
Birgitta Klasén18/18 6/63/3
Mattias Miksche18/1815/15  
Hans Toll18/18 6/63/3
Jacqueline Winberg18/1815/15  

*Sophia Bendz avgick från styrelsen vid årsstämman 2019.

Vid styrelsens ordinarie styrelsesammanträden föredras alltid:

  • ekonomisk rapportering
  • verksamhetsrapportering
  • rapportering från de respektive kontrollfunktionerna Riskkontroll och Compliance 
  • kreditrapportering avseende dotterbolaget Avanza Bank

Utöver de regelmässigt förekommande frågorna har styrelsen behandlat frågor enligt illustrationen nedan. Styrelsen har också fokuserat på arbetet i koncernen med implementeringen av och anpassningar till nya regelverk, vilka berör verksamheten i olika delar.

Styrelsen har även arbetat med och varit delaktig i strategisk affärsplanering i syfte att ständigt anpassa och förbättra Avanzas kunderbjudande.

I slutet av varje kalenderår genomförs, i syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och kompetens, en styrelseutvärdering där varje ledamot ombeds att fylla i två utvärderingsdokument. Resultatet av utvärderingen kommuniceras till valberedningen och sammanställs i en rapport, vilken sedan ligger till grund för eventuella förändringar och kompetenshöjning i styrelsen.