Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Rapporter

Våra senaste hel- och halvårsrapporter

Helårsberättelse 2023

Halvårsberättelse 2023

Aktieägarengagemang 2023

 

Fondhändelser

2024

2024 05-21
Avanza Europa ändrar sina fondbestämmelser

Information till andelsägare i Avanza Europa

Fondbestämmelser Avanza Europa
2024-04-15
Avanza USA ändrar sina fondbestämmelser

Information till andelsägare i Avanza USA

Fondbestämmelser Avanza USA

2023

2023-05-04
Avanza Auto 1 ändrar sina fondbestämmelser 

Information till andelägare i Auto 1

Fondbestämmelser Auto 1

Avanza Auto 2 ändrar sina fondbestämmelser

Information till andelägare i Auto 2

Fondbestämmelser Auto 2

Avanza Auto 3 ändrar sina fondbestämmelser

Information till andelägare i Auto 3

Fondbestämmelser Auto 3

Avanza Auto 4 ändrar sina fondbestämmelser

Information till andelägare i Auto 4

Fondbestämmelser Auto 4

Avanza Auto 5 ändrar sina fondbestämmelser

Information till andelägare i Auto 5

Fondbestämmelser Auto 5

Avanza Auto 6 ändrar sina fondbestämmelser

Information till andelägare i Auto 6

Fondbestämmelser Auto 6

Avanza 50 ändrar sina fondbestämmelser 

Information till andelägare i Avanza 50

Fondbestämmelser Avanza 50

Avanza 75 ändrar sina fondbestämmelser

Information till andelägare i Avanza 75

Fondbestämmelser Avanza 75

Avanza 100 ändrar sina fondbestämmelser

Information till andelägare i Avanza 100

Fondbestämmelser Avanza 100

Avanza Emerging Markets ändrar sina fondbestämmelser

Information till andelägare i Avanza Emerging Markets

Fondbestämmelser Avanza Emerging Markets

Avanza Europa ändrar sina fondbestämmelser 

Information till andelägare i Avanza Europa

Fondbestämmelser Avanza Europa

Avanza Global ändrar sina fondbestämmelser

Information till andelägare i Avanza Global

Fondbestämmelser Avanza Global

Avanza USA ändrar sina fondbestämmelser

Information till andelägare i Avanza USA

Fondbestämmelser Avanza USA

Avanza Småbolag by Skoglund ändrar sina fondbestämmelser

Information till andelägare i Avanza Småbolag by Skoglund

Fondbestämmelser Avanza Småbolag by Skoglund

Avanza World Tech by TIN ändrar sina fondbestämmelser

Information till andelägare i Avanza World Tech by TIN

Fondbestämmelser Avanza World Tech by TIN

Avanza Fastighet by Norhammar ändrar sina fondbestämmelser

Information till andelägare i Avanza Fastighet by Norhammar

Fondbestämmelser Avanza Fastighet by Norhammar

Avanza Sverige ändrar sina fondbestämmelser

Information till andelägare i Avanza Sverige

Fondbestämmelser Avanza Sverige

Avanza Zero ändrar sina fondbestämmelser

Information till andelägare i Avanza Zero

Fondbestämmelser Avanza Zero

Avanza Disruptive Innovation by ARK Invest ändrar sina fondbestämmelser

Information till andelägare i Avanza Disruptive Innovation by ARK

Fondbestämmelser Avanza Disruptive Innovation by ARK

Avanza Impact by Circulus ändrar sina fondbestämmelser

Information till andelägare i Avanza Impact by Circulus

Fondbestämmelser Avanza Impact by Circulus

2022

2022-04-04
Avanza Auto 1 ändrar sina fondbestämmelser 

Information till andelägare i Auto 1

Fondbestämmelser Auto 1

Avanza Auto 2 ändrar sina fondbestämmelser

Information till andelägare i Auto 2

Fondbestämmelser Auto 2

Avanza Auto 3 ändrar sina fondbestämmelser

Information till andelägare i Auto 3

Fondbestämmelser Auto 3

Avanza Auto 4 ändrar sina fondbestämmelser

Information till andelägare i Auto 4

Fondbestämmelser Auto 4

Avanza Auto 5 ändrar sina fondbestämmelser

Information till andelägare i Auto 5

Fondbestämmelser Auto 5

Avanza Auto 6 ändrar sina fondbestämmelser

Information till andelägare i Auto 6

Fondbestämmelser Auto 6

2022-03-24
Avanza USA och Avanza Europa ändrar sina fondbestämmelser

Avanza USA och Avanza Europa är sk. matarfonder som placerar minst 85% (och i praktiken 100%) av sina tillgångar i en mottagarfond. Mottagarfondens namn finns angivet i matarfondernas fondbestämmelser. Med anledning av att mottagarfondernas namn har ändrats justeras därför matarfondernas fondbestämmelser. Inga andra ändringar har genomförts

2022-03-10
Avanza Zero-fonden utan avgifter ändrar sina fondbestämmelser.

Syftet med ändringarna är att göra fondbestämmelserna mer tydliga samt anpassa innehållet efter den praxis som finns på marknaden för att underlätta investerares jämförelse av Avanza Zero- fonden utan avgifter med andra fonder. Ingen ändring av fondens placeringsinriktning har gjorts. Förutom ändringar av redaktionell karaktär har justering gjorts av obsoleta lagrum. Förtydligande av Avanza Fonder ABs och förvaringsinstitutets ansvar och ansvarsbegränsning har gjorts samt förtydliggörande av Avanza Fonders möjligheter att neka försäljning till andelsägare ifall det skulle medföra att Avanza Fonder måste vidta registreringsåtgärd. Fondens tillgångar kan till viss del utgöras av utgöras av likvida medel vilket har förtydligats.

Fondbestämmelser Avanza Zero- Fonden utan avgifter

2021


2021-09-09

Avanza Sverige lanseras - en bred fond till ett smalt pris

2021-08-04

Ändrade fondbestämmelser Avanza Europa och Avanza USA

2020

2020-11-25

Avanza lanserar aktivt förvaltad småbolagsfond i samarbete med förvaltaren Fredrik Skoglund

Avanza lanserar tillsammans med den framgångrika förvaltaren Fredrik Skoglund fonden Avanza Småbolag by Skoglund. Fonden är en aktivt förvaltad fond med fokus på svenska, innovativa småbolag med stor tillväxtpotential. Huvudteman är hållbarhet, digitalisering och transformering.

2020-06-11

I ett unikt samarbete med succéförvaltarna på TIN Fonder lanseras Avanza World Tech by TIN

Avanza lanserar fonden Avanza World Tech by TIN. Fonden ger kunder möjlighet att spara i bolag som bedöms bli framtida vinnare inom områdena Teknik, Hälsa och Hållbarhet. Fonden är exklusiv för Avanzas kunder. Mottagarfonden TIN World Tech förvaltas aktivt av det mycket erfarna förvaltningsteamet på TIN Fonder; Carl Armfelt och Erik Sprinchorn.

2020-04
Avanza 75 får utmärkelsen ”Best fund over 5 years” i sin kategori av Lipper Fund Award.
2020-03-31

Nu återupptar vi handeln i Avanzas fonder

2020-03-27

Senarelagd handel i flera Avanzafonder

För mer information se Fondbolagens förening

2020-03-24

Senarelagd av handel i Auto 1 och Avanza 50

För mer information se Fondbolagens förening

2020-02-05

Avanza Europa lanseras - en billig indexfond där även hållbarhetsaspekter beaktas

Avanza Europa ger sparare möjlighet att både investera billigt och hållbart i den europeiska aktiemarknaden. Fonden har en total avgift på 0,17%, vilket är halva priset jämfört med genomsnittet för liknande fonder. Avanza Europa har som mål att ge en avkastning i nivå med ett MSCI-index där även hållbarhetsaspekter beaktas i indexsammansättningen.

2019

2019-12-17

Avanza USA lanseras - Sveriges billigaste USA-fond

Avanza breddar utbudet med Avanza USA – det senaste tillskottet bland bolagets rekordbilliga fonder. Den låga totalkostnaden på 0,17% möjliggör för fler svenska sparare att ta klivet in på världens största aktiemarknad – hållbart dessutom. Målet för Avanza USA är att ge en avkastning i nivå med ett MSCI-index där även hållbarhetsaspekter beaktas i indexsammansättningen.
2019-04

Avanza 75 får utmärkelserna ”Best fund over 3 years” och ”Best fund over 5 years” inom sin kategori av Lipper Fund Awards

2019-03-29

Avanza Emergin Markets lanseras - Sveriges billigaste tillväxtmarknadsfond

Avanza breddar sitt utbud av rekordbilliga fonder med Avanza Emerging Markets. Fonden erbjuder exponering mot världens tillväxtmarknader och ger tillsammans med Avanza Global en bred riskspridning och naturlig bas i ett långsiktigt sparande. Lanseringen är en fortsättning av och del i Avanzas strategi att bredda erbjudandet till kunder som inte alltid vill vara så aktiva i sitt sparande.

2018

2018-12-20

Avanza Fonder får utmärkelsen ”Årets Sparnyhet” för lanseringen av Avanza Global.

2018-09-21

Enlighet information som har gått ut till alla andelsägare har fusion av nedan specialfonder gjorts.

  • Avanza +BlackRock och Avanza Auto 1
  • Avanza +East Capital och Avanza Auto 6
  • Avanza +SKAGEN och Avanza Auto 4
2018-08-24

Avanza utmanar den svenska fondmarknaden med Avanza Global - världens billigaste globalfond.

Avanza utmanar den svenska fondmarknaden med Avanza Global. Förvaltningsavgiften för Avanza Global är 0,05 procent och den totala årliga kostnaden för kunder är cirka 0,1 procent, inklusive årlig avgift och transaktionskostnader. Detta gör Avanza Global till världens just nu billigaste globalfond för privatpersoner.