På Avanza använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Styrelsens utskott

Styrelsearbetet kräver alla ledamöters engagemang och deltagande. Arbetsfördelningen inom vissa områden är uppdelad i nedan beskrivna utskott.

Ersättningsutskott

Utskottet har till uppgift att utvärdera och ge styrelsen rekommendationer angående principerna för ersättning.

Medlemmar

  • Mattias Miksche, Ordförande 
  • Sven Hagströmer 
  • Catharina Eklöf

Kreditutskott

Utskottets uppdrag är att löpande fatta beslut i kreditfrågor avseende större krediter. Jävskrediter undantagna vilka hela styrelsen ska fatta beslut om.

Medlemmar

  • Hans Toll, ordförande
  • Sven Hagströmer
  • Birgitta Klasén

Revisionsutskott

Revisionsutskottet övervakar att den finansiella rapporteringen håller hög kvalitet, tar del av rapporter från revisorn, granskar och övervakar revisorns opartiskhet och självständighet, utvärderar revisionsinsatsen samt lämnar input till valberedningen avseende förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval. Utskottets ledamöter uppfyller aktiebolagslagens och Kodens krav på oberoende och redovisnings- och revisionskompetens.

Medlemmar

  • Birgitta Klasén, Ordförande
  • Johan Roos
  • Hans Toll
  • Viktor Fritzén

Av revisionsutskottets medlemmar är alla oberoende i förhållande till bolaget och ledningen. Endast Hans Toll är ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.