Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Nyckeltal

Ladda ner nyckeltalsberäkningar i Excel

Notera att intäkter avseende Sparkonto+ har flyttats från räntenettot till övriga intäkter. Historiska siffror har räknats om.

Femårsöversikt

 2021202020192018 2017 
Rörelsemarginal, %74674440 45 
Vinstmarginal, %62573733 39 
Resultat per aktie, SEK13,198,662,942,32 2,53 
Resultat per aktie efter utspädning, SEK13,008,582,942,31 2,53 
Avkastning på eget kapital, % 50572724 30 
Kreditförlustnivå, %0,00-0,030,000,01 0,00 
Intäkt per sparkrona, %0,470,510,340,35 0,37 
Kostnad per sparkrona, %0,120,170,190,20 0,20 
Courtagenetto per handelsdag, MSEK5,84,41,91,8 1,8 
Courtagegenererande notor per handelsdag, st234 300163 10070 60060 800 55 900 
Courtagebrutto/courtagegenererande omsättning, %0,1140,1110,1000,098 0,096 
Handelsdagar, st250,5250,0248,0247,5 249,0 
Medelantal anställda, st560478429406 383 
Driftstillgänglighet på webbtjänsten, %99,999,999,9100,0 99,9 
  
2021-12-312020-12-312019-12-312018-12-31 2017-12-31 
Eget kapital per aktie, SEK30,2120,4712,6510,66 9,51 
Kapitalbas/Kapitalkrav1,571,741,301,34 1,55 
Utdelning per aktie, SEK (2021:föreslagen)9,200,852,302,10 2,10 
Antal aktier, tusental155 571 758154 954 010153 786 322151 364 980149 981 110
Genomsnittligt antal aktier, tusental155 150 335154 150 028152 114 601150 432 155149 448 718
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental157 456 453155 581 077152 114 601150 827 419149 448 718
Börsvärde, MSEK51 68136 10415 04012 82410 322
Börskurs, SEK332,2233,097,8084,7268,82
Antal anställda, st603510445422390