Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Nyckeltal

Ladda ner nyckeltalsberäkningar i Excel

Notera att intäkter avseende Sparkonto+ har flyttats från räntenettot till övriga intäkter. Historiska siffror har räknats om.

Femårsöversikt

 20232022202120202019
Rörelsemarginal, %6765746744
Vinstmarginal, %5856625737
Resultat per aktie, SEK12,6410,6913,198,662,94
Resultat per aktie efter utspädning, SEK12,6410,6713,008,582,94
Avkastning på eget kapital, % 3836505727
Kreditförlustnivå, %0,020,000,00-0,030,00
Intäkt per sparkrona, %0,480,420,470,510,34
Kostnad per sparkrona, %0,160,150,120,170,19
Courtagenetto per handelsdag, MSEK2,93,85,84,41,9
Courtagegenererande notor per handelsdag, st134 900161 100234 300163 10070 600
Courtagebrutto/courtagegenererande omsättning, %0,1080,1040,1140,1110,100
Handelsdagar, st249251,0250,5250,0248,0
Medelantal anställda, st654622560478429
Driftstillgänglighet på webbtjänsten, %99,899,999,999,999,9
2023-12-312022-12-312021-12-312020-12-312019-12-31
Eget kapital per aktie, SEK37,0931,6130,2120,4712,65
Kapitalbas/Kapitalkrav1,461,641,571,741,30
Utdelning per aktie, SEK11,57,509,203,852,30
Antal aktier, tusental157 236 949156 619 027155 571 758154 954 010153 786 322
Genomsnittligt antal aktier, tusental156 753 717155 916 066155 150 335154 150 028152 114 601
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental156 837 612156 208 550157 456 453155 581 077152 114 601
Börsvärde, MSEK36 71535 02051 68136 10415 040
Börskurs, SEK233,5223,6332,2233,097,80
Antal anställda, st661635603510445