Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Nyckeltal

Ladda ner nyckeltalsberäkningar i Excel

Notera att intäkter avseende Sparkonto+ har flyttats från räntenettot till övriga intäkter.Historiska siffror har räknats om.

Femårsöversikt

 202020192018 2017 2016 
Rörelsemarginal, %674440 45 51 
Vinstmarginal, %573733 39 44 
Resultat per aktie, SEK8,662,942,32 2,53 2,69 
Resultat per aktie efter utspädning, SEK8,582,942,31 2,53 2,69 
Avkastning på eget kapital, % 572724 30 33 
Kreditförlustnivå, %-0,030,000,01 0,00 0,01 
Intäkt per sparkrona, %0,510,340,35 0,37 0,42 
Kostnad per sparkrona, %0,170,190,20 0,20 0,21 
Courtagenetto per handelsdag, MSEK4,41,91,8 1,8 1,9 
Courtage per affär, SEK282931 34 41 
Courtage/Omsättning, %0,1110,1000,098 0,096 0,088 
Handelsdagar, st250,0248,0247,5 249,0 251,0 
Medelantal anställda, st478429406 383 343 
Driftstillgänglighet på webbtjänsten, %99,999,9100,0 99,9 99,9 
   
2020-12-312019-12-312018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 
Eget kapital per aktie, SEK20,4712,6510,66 9,51 8,77 
Kapitalbas/Kapitalkrav1,741,301,34 1,55 1,66 
Utdelning per aktie, SEK (2019:föreslagen)0,852,302,10 2,10 2,10 
Antal aktier, tusental154 954 010153 786 322151 364 980149 981 110149 194 610
Genomsnittligt antal aktier, tusental154 150 028152 114 601150 432 155149 448 718148 300 715
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental155 581 077152 114 601150 827 419149 448 718148 408 694
Börsvärde, MSEK36 10415 04012 82410 32211 011
Börskurs, SEK233,097,8084,7268,8273,80
Antal anställda, st510445422390365