Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Nyckeltal

Ladda ner nyckeltalsberäkningar i Excel

Notera att intäkter avseende Sparkonto+ har flyttats från räntenettot till övriga intäkter. Historiska siffror har räknats om.

Femårsöversikt

 20222021202020192018 
Rörelsemarginal, %6574674440 
Vinstmarginal, %5662573733 
Resultat per aktie, SEK10,6913,198,662,942,32 
Resultat per aktie efter utspädning, SEK10,6713,008,582,942,31 
Avkastning på eget kapital, % 3650572724 
Kreditförlustnivå, %0,000,00-0,030,000,01 
Intäkt per sparkrona, %0,420,470,510,340,35 
Kostnad per sparkrona, %0,150,120,170,190,20 
Courtagenetto per handelsdag, MSEK3,85,84,41,91,8 
Courtagegenererande notor per handelsdag, st161 100234 300163 10070 60060 800 
Courtagebrutto/courtagegenererande omsättning, %0,1040,1140,1110,1000,098 
Handelsdagar, st251,0250,5250,0248,0247,5 
Medelantal anställda, st622560478429406 
Driftstillgänglighet på webbtjänsten, %99,999,999,999,9100,0 
 
2022-12-312021-12-312020-12-312019-12-312018-12-31 
Eget kapital per aktie, SEK31,6130,2120,4712,6510,66 
Kapitalbas/Kapitalkrav1,641,571,741,301,34 
Utdelning per aktie, SEK (2022:föreslagen)7,509,203,852,302,10 
Antal aktier, tusental156 619 027155 571 758154 954 010153 786 322151 364 980
Genomsnittligt antal aktier, tusental155 916 066155 150 335154 150 028152 114 601150 432 155
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental156 208 550157 456 453155 581 077152 114 601150 827 419
Börsvärde, MSEK35 02051 68136 10415 04012 824
Börskurs, SEK223,6332,2233,097,8084,72
Antal anställda, st635603510445422