Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Välkommen till Avanza Fonder

Avanza Fonder är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Fondbolaget startades 2006 och den första egna fonden var Avanza Zero – Sveriges första fond helt utan avgifter – vilken lanserades samma år. Avanza Fonder har nu 23 egna fonder, varav 11 förvaltas i egen regi och 12 förvaltas i samarbete med Amundi, TIN Fonder, FCG Fonder, NRP Anaxo Management AS, ARK Investment Management LLC, Coeli Asset Management, HealthInvest Partners AB och Captor Fund Management AB.

Avanza Fonder har som mål att de egna fonderna ska vara bättre, billigare och enklare jämfört med andra fonder som du kan välja att spara i. Storleken på fondavgifterna har betydelse för avkastningen och vi vill så klart att du som väljer Avanzas fonder ska ha en den bästa möjligheten att uppnå dina sparmål.

I förvaltningen av fonderna har vi ständigt fokus på att utveckla investeringsmetoderna och placeringsinriktningen, för att du ska kunna få en god framtida värdeutveckling på ditt sparande. När förvaltningen sker i samarbete med externa förvaltare utvärderar vi dem kontinuerligt för att säkerställa att de levererar avkastning som når upp till våra högt ställda förväntningar. 

Avanzas egna fonder är bara tillgängliga att spara i på Avanzas plattform, där du dessutom kan välja från ett mycket stort antal fonder från andra fondbolag. När det är möjligt erbjuder vi även våra egna fonder för  Premiepensionssparande.

Du som är intresserad av att investera i våra fonder hittar dem på Avanza.se och genom att skriva in Avanza i sökfältet.