Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Bolagsstyrningsrapporter

Avanzas bolagsstyrningsrapporter är upprättade i enlighet med årsredovisningslagen och svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Avanza Bank Holding AB (publ) gör inga avvikelser från Koden.

Bolagsstyrningsrapporter från tidigare än 2014 finns i respektive årsredovisning under menyn Årsredovisningar och delårsrapporter