Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Organisation

Koncernen består av det noterade moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) och fyra helägda verksamhetsdrivande dotterbolag.

All verksamhet bedrivs i Sverige från ett kontor i Stockholm. Den största delen av verksamheten bedrivs i dotterbolagen Avanza Bank AB (publ) och Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension. Avanza Fonder AB tillhandahåller våra egna fonder och Placera Media Stockholm AB, som är helt oberoende från Avanzas övriga verksamhet, publicerar nyheter och ger opartisk vägledning genom ekonomisajten Placera och tidningen Börsveckan.