Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Transkriberingar av rapportpresentationer

I samband med varje delårsrapport och bokslutskommuniké hålls en rapportpresentation med möjlighet att ställa frågor till VD och CFO. Transkriberingarna finns tillgängliga nedan via Modular Finance (endast på engelska).