Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Aktieägarvärde skapas genom tillväxt

Avanza vänder sig till den svenska sparmarknaden som har en av världens högsta andel aktie- och fondsparande. Marknaden har under den senaste tioårsperioden vuxit med i snitt 7% per år, och uppskattningsvis 80% av befolkningen sparar i fonder.

Avanzas marknadsandel på den svenska sparmarknaden är 7,5%, eller 17,5% räknat som andel av Sveriges befolkning. Vi ser en potential i att öka både antal kunder och våra kunders totala sparkapital hos oss. Avanzas andel av nettoinflödet den senaste 12-månadersperioden uppgår till 21,7%.

Det finns en stark korrelation mellan kundtillväxt, tillväxt i sparkapital och intäkter. Intäkterna i sin tur drivs och påverkas av:

  • attraktiva erbjudanden
  • marknadsförutsättningar som handelsaktivitet, fondvolymer och ränteläge
  • förändringar i in- och utlåningsvolymer

Känsligheten vid en nedgång i sparkapitalet till följd av börsnedgång är svår att bedöma då intäkterna bland annat beror på hur kunderna väljer att placera sitt sparkapital. För att parera svängningar i marknaden är ambitionen att bredda erbjudandet och öka andelen återkommande intäkter.

Faktorer som skapar goda tillväxtförutsättningar för Avanza

Ansvaret för den egna privatekonomin ökar i takt med att de sociala skyddsnäten försämras. Digitaliseringen ökar samtidigt efterfrågan på digitala produkter och verktyg, vilket ger förändrade kundbeteenden samt ökad transparens och prismedvetenhet. Detta skapar goda tillväxtförutsättningar för Avanza. Vår ambition är att bredda erbjudandet och attrahera och hjälpa fler – såväl erfarna och etablerade sparare som nya som behöver mer stöd i sina investeringsbeslut.

Vi ser också en stark tillväxtpotential inom tjänstepension där Avanza har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande. Vårt bolåneerbjudande är en viktig pusselbit i vår tillväxtresa, vilket också kan frigöra kunders sparkapital hos andra aktörer.

Under den senaste tioårsperioden har vi attraherat en stor andel yngre kunder. Även om yngre kunder generellt har mindre ekonomiska resurser än äldre, finns en stor potential om vi fortsätter att skapa attraktiva erbjudanden och bra anledningar för dem att stanna hos Avanza.

Källa: Sparbarometern 2024-05-16. Statistik om spar- och livförsäkringsmarknaden publiceras med tre månaders fördröjning.