Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank Holding AB (publ): Delårsrapport januari—mars 2024

 · Regulatorisk information

Första kvartalet 2024 jämfört med första kvartalet 2023

  • Rörelseintäkterna ökade med 10 procent till 951 MSEK. Räntenettot steg, främst till följd av högre marknadsräntor. Även fondprovisionerna och valutanettot var högre. Courtagenettot och övriga intäkter minskade
  • Rörelsekostnaderna ökade med 5 procent till 303 MSEK, främst till följd av högre personalkostnader
  • Rörelseresultatet uppgick till 647 MSEK, en ökning med 12 procent
  • Periodens resultat var 555 MSEK, en ökning med 11 procent
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,53 SEK, en ökning med 10 procent
  • På årsstämman 11 april beslutades om omval av styrelsens ordförande och samtliga styrelseledamöter, med undantag för Catharina Eklöf, Hans Toll och Sofia Sundström som undanbett sig omval. John Hedberg valdes till styrelsens vice ordförande. Julia Haglind och Lisa Åberg valdes som nya styrelseledamöter. Utdelningen beslutades enligt förslag till 11,50 SEK per aktie, motsvarande 91 procent av vinsten för 2023

Händelser under kvartalet

  • Gustaf Unger utsågs och tillträdde som VD för Avanza
  • Möjligheten att lägga order via Nasdaqs darkpool Nordic@Mid direkt via plattformen lanserades. Handel via darkpools har tidigare främst varit tillgänglig för institutionella kunder
  • Avanza bland de topp 100 bolagen på Equileaps jämställdhetslista som omfattar bolag i 27 länder

Citat från Gustaf Unger, VD Avanza
”Vi går in i andra kvartalet med ett positivt sentiment och ett starkt kvartal bakom oss. Första kvartalet visade bra börsutveckling på flera marknader vilket ledde till ökad kundaktivitet och fortsatt höga nettoinflöden på 22 miljarder kronor. Sammantaget gav det oss det näst starkaste kvartalsresultatet någonsin. Vi har också lanserat många uppskattade funktioner till våra kunder.”


Kv 1Kv 4förändrKv 1förändr
 20242023%2023%
Rörelsens intäkter, MSEK951882886810
Rörelsens kostnader, MSEK–303–306–1–2895
Rörelseresultat, MSEK6475801257912
Periodens resultat, MSEK5554991150111
Resultat per aktie före utspädning, SEK3,533,18113,2010
Rörelsemarginal, %68662671
Avkastning på eget kapital, %3636038–2

 
Nettoinflöde, MSEK22 00018 1002217 00029
Nykundsinflöde (netto), st49 80027 9007941 10021
Kunder vid periodens slut, st1 950 8001 901 10031 817 8007
Sparkapital vid periodens slut, MSEK858 900781 70010715 70020
Intäkt per sparkrona, %0,460,47–0,010,50–0,04
Kostnad per sparkrona, %0,150,16–0,020,17–0,02

En presentation av rapporten kommer att lämnas av Gustaf Unger, VD, och Anna Casselblad, CFO, den 19 april 2024 kl. 10.00. Presentationen hålls på engelska och det kommer att finnas utrymme för frågor. Presentationen kan följas på avanza.se/ir. Mer information om anmälan och deltagande finns att hitta på investors.avanza.se/ir/kalender/kommande-handelser/.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Gustaf Unger, VD
072-142 96 53
gustaf.unger@avanza.se

Anna Casselblad, CFO
08-409 420 11
anna.casselblad@avanza.se

Sofia Svavar, Chef Kommunikation & IR
08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,9 miljoner kunder med över 800 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 7,1 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste 14 åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir