Hållbarhet

Avanza gör störst nytta för kunderna och indirekt för samhället genom att göra det vi gör bäst, nämligen erbjuda spar- och pensionsprodukter till marknadens lägsta avgifter. På så vis får Avanzas kunder mer pengar över till annat. Exempelvis medför inga fasta avgifter att en genomsnittlig kund som pensionssparar hos Avanza kan få mer än en miljon kronor mer i pension än hos andra pensionsbolag. Vi sköter vår affär och verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.

Vi lever på omvärldens förtroende

Avanzas möjlighet att fullfölja sin uppgift att långsiktigt verka för en bättre sparmarknad bygger helt och hållet på våra intressenters förtroende. Avanzas viktigaste intressenter är våra kunder, medarbetare och aktieägare. I förlängningen menar vi att det vi gör för våra intressenter och för den svenska sparmarknaden, också gynnar samhället i stort.

Pådrivare på sparmarknaden

Vi drivs av att utmana etablerade strukturer som vi menar inte fullt ut gynnar konsumenterna. Vi ser oss själva som en oberoende plattform för sparande och erbjuder ett brett utbud av sparprodukter så att kunden ska ha bra alternativ oavsett investeringsklimat. Inom områden där vi tycker att marknaden inte erbjuder tillräckligt bra produkter, tar vi fram egna. Hit hör prisbelönta produkter såsom; Avanza Zero, Superbolånet och courtage från minimum 1 SEK. Avanza myntade begreppet ”sparekonom” med Claes Hemberg och har bidragit till att sparfrågor har fått större utrymme i media. Han bloggar, skriver böcker, föreläser och medverkar i utbildande tv-program. Claes är spararnas röst i debatter om privatekonomi och sparande, oberoende av Avanzas erbjudande och produkter.

Information framför råd

Avanza ger ingen individuell rådgivning, eftersom vi är övertygade om att våra kunder är kapabla att ta hand om sitt sparande själva. Istället ger vi tillgång till relevant information, för att underlätta egna investeringsbeslut utan dyr rådgivning eller dyra sparprodukter. Avanza Bank Holding AB äger Placera Media Stockholm AB som driver Placera, Sveriges tredje största oberoende sajt om privatekonomi och sparande samt aktietidningen Börsveckan. Börsveckan har en egen portfölj som läsarna ska kunna ta rygg på. Avanzas produkter och tjänster, tillsammans med satsningar på modern teknik, bidrar till att fler människor lär sig mer om sparande och investeringar. På avanza.se finns olika beslutsstöd och här bjuder vi också på inspiration för sparande. Det rör sig till exempel om podcasts, bloggar, utbildningar, tips samt topplistor där det går att se hur andra placerar sitt sparande.

Event för engagerade sparare

Avanzas spar- och placeringskvällar har samma syfte – att öka kunskapen om sparande, med fokus på vårt erbjudande. Under 2014 arrangerade vi omkring 15 sparträffar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Sveriges största event inom privatsparande, Avanza Forum, arrangeras varje år i Globen i Stockholm. Här får våra kunder chans att möta intressanta personer med insikt i och påverkan på ekonomin såsom börs-VD:ar, analytiker, ministrar, journalister samt personer från bolagen bakom produkterna på avanza. se. Årets Avanza Forum samlade 5 000 besökare och nådde ytterligare runt 30 000 personer via webben.

Hårt reglerad verksamhet

Avanzas verksamhet är hårt reglerad och står under Finansinspektionens tillsyn och löpande kontroll. Bolagets medarbetare görs medvetna om de regler och förordningar som gäller, bland annat via en rad för vår bransch obligatoriska utbildningar. Utöver det håller vi anpassade internutbildningar. Vårt arbetssätt och beteende handlar inte bara om att hålla sig strikt till regelboken. Ansvar är en av våra värderingar, eller ledstjärnor som vi säger, och att agera med hög integritet i alla lägen är avgörande för omvärldens förtroende för Avanza.

En bank att lita på

Vår affär är fullt ut digital och därför är det kritiskt att garantera kundernas säkerhet på webben. Avanzas inloggningslösningar utvärderas löpande för att erbjuda god säkerhet utan att tumma på enkelheten. Kunderna får information om hur de kan skydda sig mot nätfiske och andra bedrägerier. Avanza arbetar även förebyggande mot penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet. Avanza omfattas av den statliga insättningsgarantin och driver verksamheten med lågt finansiellt risktagande. Det innebär att vi exempelvis inte ägnar oss åt trading, det vill säga handel med värdepapper för egen räkning. Läs mer om riskhantering under Investor Relations.

Affärer med integritet

Avanza har en uppförandekod som bland annat innefattar bolagets etiska riktlinjer. Koden gäller alla medarbetare på Avanza och medarbetarna tar del av den både då de börjar på Avanza och löpande. En så kallad visselblåsarfunktion gör att medarbetarna kan rapportera förmodade avvikelser anonymt. Avanza arbetar aktivt med skattefrågan – vi skatteplanerar inte, utan all skatt som genereras via bolaget kommer medarbetare, kunder och samhället tillgodo.

Begränsad miljöpåverkan

Avanzas verksamhet sker på avanza.se och som renodlad internetbank utan bankkontor har vi begränsad miljöpåverkan, vilket vår klimatanalys visar. Där vi kan bli bättre är att minska vår flygresor. Därför har vi infört en resepolicy att flyg ska ersättas med tåg till vårt Göteborgskontor.

Hållbara investeringar

Våra kunder kommer från och med maj att kunna selektera fonderna utifrån hållbarhet. Vi använder oss av Hållbarhetsprofilen som är tänkt att fungera likt ett fondfaktablad där kunderna på ett överskådligt sätt ska kunna jämföra hur fonderna tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. För att läsa mer om vårt arbete klicka här

Välgörande jul

Varje jul skänker Avanza pengar till en ideell organisation istället för att ge medarbetarna julklappar. I år bidrog vi till Läkare Utan Gränsers kamp mot ebola. Avanzas kunder har också möjlighet att skänka sina aktieutdelningar till välgörande ändamål.