Hållbarhet

Avanza vill skapa en bättre framtid för miljoner människor och samhällsengagemanget utgör en naturlig och integrerad del av vår affärsmodell och strategi. Avanzas bidrag till samhället handlar om att skapa förutsättningar för en bättre ekonomisk situation för var och en och därigenom bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

Hållbarhet är en naturlig och integrerad del i vår affärsmodell och allt vi gör har en stark koppling till det som är viktigt för våra intressenter. Genom att fokusera på det som är viktigt för våra intressenter utvecklar vi vårt erbjudande och utformar aktiviteter som skapar värde för samhället. 

Driver på utvecklingen i branschen

 • Utmanar etablerade strukturer som vi menar inte fullt ut gynnar konsumenterna
 • Fokuserar på avgifternas påverkan på sparandet. Prisledande produkter såsom; Avanza Zero, Superbolånet och courtage från 0 kronor
 • Väcker intresse och engagemang för sparande genom utbildning och beslutsstöd
 • Oberoende sparekonomer som driver spararnas intresse i samhället

Utbildar inom sparande och investeringar

 • Oberoende sparekonomer som utbildar och inspirerar inom privatekonomi genom sociala medier och externa föreläsningar
 • Verktyg för utbildning och inspiration i webb och videoformat
 • Utbildningar för att ökad jämställdhet inom sparande och teknologi
 • Utbildningar inom teknik för barn och vuxna för att öka den digitala kompetensen

Ger förutsättningar för hållbara investeringar

 • Oberoende plattform för sparande med ett brett och transparant utbud
 • Ett utbud där pris och avgiftsmodell tydligt framgår
 • Ingen individuell rådgivning
 • Beslutsstöd och filtreringsverktyg för att kunna fatta egna investeringsbeslut
 • Hållbarhetskriterier genom Swesif Hållbarhetsprofil