Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank Holding AB (publ): Delårsrapport januari—juni 2021

 · Regulatorisk information

Andra kvartalet 2021 jämfört med andra kvartalet 2020

 • Rörelseintäkterna ökade med 43 procent till 754 MSEK. Samtliga intäktsrader förbättrades. Främst ökade courtagenettot till följd av högre handelsaktivitet, ett resultat av fler courtagegenererande kunder. Även fondprovisionerna och valutaintäkterna var högre
 • Rörelsekostnaderna ökade med 17 procent till 216 MSEK. Främst ökade personalkostnaderna på grund av fler medarbetare
 • Kostnadsökningen för helåret bedöms som tidigare kommunicerats uppgå till omkring 15 procent, exklusive extraordinära flytt- och hyreskostnader för 2020 och 2021
 • Rörelseresultatet uppgick till 536 MSEK, en ökning med 61 procent
 • Periodens resultat 451 MSEK, en ökning med 61 procent

Händelser under kvartalet

 • Avanza Bank AB anmälde sig till Integritetsskyddsmyndigheten för att eventuellt ha brutit mot GDPR
 • Milstolpar och Sparmål lanserades för att ge kunder stöd och motivation i sparandet
 • Svanenmärkningen introducerades för fonder för att ytterligare underlätta hållbart sparande
 • Avanza rankades som högst ansedda bank och som nummer fyra över mest ansedda företag i alla branscher i Kantar Sifos anseendeindex 2021, vilket innebär att ett av årets hållbarhetsmål har uppnåtts

Citat från Rikard Josefson, VD Avanza
”Under andra kvartalet passerade vi 1,5 miljoner kunder och 700 miljarder i sparkapital. Även om handelsaktiviteten var lägre än under första kvartalet ligger omsättning och antal notor på en högre nivå än under 2020. Över 50% fler kunder sedan början av 2020 har definitivt bidragit till en höjd lägstanivå.”


Kv 2Kv 1förändrKv 2förändrjan-junjan-junförändr
 20212021%2020%20212020%
Rörelsens intäkter, MSEK754957–21526431 7101 06760
Rörelsens kostnader, MSEK–216–2027–18517–419–36415
Rörelseresultat, MSEK536756–29333611 29269486
Periodens resultat, MSEK451632–29281611 08258585
Resultat per aktie före
utspädning, SEK
2,914,08–291,83596,983,8183
Rörelsemarginal, %7179–8638766511

Nettoinflöde, MSEK22 90030 500–2519 4001853 50041 30030
Nykundsinflöde (netto), st85 100152 800–4453 00060237 900139 10071
Kunder vid periodens slut, st1 518 2001 433 20061 115 500361 518 2001 115 50036
Sparkapital vid
periodens slut, MSEK
713 600653 9009444 60061713 600444 60061
Intäkt per sparkrona, %0,440,63–0,180,52–0,080,530,520,00
Kostnad per sparkrona, %0,130,13–0,010,18–0,060,130,18–0,05

En presentation av rapporten kommer att lämnas av Rikard Josefson, VD, och Anna Casselblad, CFO, den 14 juli kl. 10.00. Presentationen hålls på engelska och det kommer att finnas utrymme för frågor. Presentationen kan följas på avanza.se/ir. Telefonnummer för deltagande är:

 • Sverige +46 (0)8 566 426 51
 • Storbritannien +44 33 330 008 04
 • USA +1 63 191 314 22
 • Deltagarkod: 30170806#

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rikard Josefson, VD
070-206 69 55
rikard.josefson@avanza.se

Anna Casselblad, CFO
08-409 420 11
anna.casselblad@avanza.se

Sofia Svavar, Chef IR
08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,5 miljon kunder med över 700 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 6,2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste elva åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir