Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank Holding AB (publ): Delårsrapport januari—mars 2020

Första kvartalet 2020 jämfört med första kvartalet 2019

 • Kundtillväxten uppgick till 86 100 (33 600) nya kunder, en ökning med 156 procent
 • Nettoinflödet under kvartalet var 21 900 (7 570) MSEK, en ökning med 189 procent
 • Rörelseintäkterna ökade med 102 procent. Samtliga intäktsrader förbättrades. Courtagenettot ökade med 138 procent, och valutaintäkterna och Avanza Markets vilka återfinns inom övriga intäkter ökade med 130 respektive 55 procent. Även intäkterna från Corporate Finance ökade
 • Rörelsekostnaderna ökade med 9 procent, främst relaterat till fler medarbetare och därmed högre personalkostnader. Även övriga kostnader ökade, främst på grund av högre IT- och lokalkostnader
 • Kostnadsökningen för helåret bedöms uppgå till 12 procent vilket kommunicerades i slutet av mars. Det är en ökning från tidigare uppskattning på runt 10 procent, men inom den långsiktiga kostnadsguidningen på 9-12 procent. Kostnadsökningen görs för att möta den starka tillväxten och säkerställa fortsatt hög kundnöjdhet och hög stabilitet på sajten
 • Resultat efter skatt uppgick till 305 MSEK, en ökning med 250 procent
 • På årsstämman i mars beslutades om omval av samtliga styrelseledamöter, med undantag för Jacqueline Winberg som undanbett omval. Magnus Dybeck, Catharina Eklöf och Johan Roos valdes som nya styrelseledamöter. Utdelningen beslutades enligt förslag till 2,30 SEK per aktie, motsvarande 79 procent av vinsten för 2019
 • Avanzas CFO och vice VD Birgitta Hagenfeldt lämnar Avanza sommaren 2021
 • Målet om 1 miljon kunder 2020 uppnåddes redan i januari
 • Avanza breddade utbudet av billiga indexfonder ytterligare med Avanza Europa
 • Fondsidorna förbättrades med fokus på hållbarhet och kunder kan nu själva också exkludera branscher
 • Ökad kundkommunikation genom blogginlägg och podd under oron av covid-19

Citat från Rikard Josefson, VD Avanza
”Aktiviteten bland våra kunder har varit rekordhög och vi ser att förtroendet för börsen långsiktigt finns där. Även nettoinflödet och kundtillväxten har slagit rekord. Den stora frågan är utvecklingen efter covid-19, när den värsta krisen lagt sig. Avanza har under flera år byggt en stark kundbas samtidigt som fler inser vikten av sparande och att ha en ekonomisk buffert. Även om aktiviteten går ner framöver borde vi ha höjt vår lägstanivå.”


Kv-1Kv-4förändrKv-1förändr
 20202019%2019%
Rörelsens intäkter, MSEK54232965268102
Rörelsens kostnader, MSEK-179-187-4-1649
Rörelseresultat, MSEK361140158100261
Resultat efter skatt, MSEK30512115287250
Resultat per aktie före utspädning, SEK1,980,791520,57245
Rörelsemarginal, %6743243729


Nettoinflöde, MSEK21 9006 8202217 570189
Nykundsinflöde (netto), st86 10037 30013133 600156
Sparkapital vid periodens slut, MSEK368 200407 700-10335 70010

En presentation av rapporten kommer att lämnas av Rikard Josefson, VD, och Birgitta Hagenfeldt, CFO, den 21 april 2020 kl. 10.00 (CEST). Presentationen hålls på engelska och det kommer att finnas utrymme för frågor. Presentationen kan följas på avanza.se/ir. Telefonnummer för deltagande är:

 • Sverige +46 (0)8 566 426 51
 • Storbritannien +44 33 330 008 04
 • USA +1 63 191 314 22
 • Bekräftelsekod: 38713286#

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rikard Josefson, VD
070-206 69 55
rikard.josefson@avanza.se

Birgitta Hagenfeldt, CFO och vice VD
073-661 80 04
birgitta.hagenfeldt@avanza.se

Sofia Svavar, Chef IR
08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1 miljon kunder med över 350 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,5 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse “Årets nöjdaste sparkunder”. För mer information besök: https://www.avanza.se/ir