Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank Holding AB (publ): Delårsrapport januari—mars 2022

 · Regulatorisk information

Första kvartalet 2022 jämfört med första kvartalet 2021

 • Rörelseintäkterna minskade med 20 procent till 768 MSEK. Främst minskade courtage- och valutanettot, som en följd av minskad handelsaktivitet. Övriga intäkter, räntenetto och fondprovisioner ökade
 • Rörelsekostnaderna ökade med 23 procent till 249 MSEK, främst en följd av högre personalkostnader och högre övriga kostnader. I första kvartalet 2021 gjordes en återvinning på 10 MSEK. Exklusive denna ökade kostnaderna med 17 procent. Kostnaderna för helåret bedöms som tidigare kommunicerats att uppgå till mellan 1 050 MSEK och 1 070 MSEK. Kostnaden per sparkrona var 13 punkter
 • Rörelseresultatet uppgick till 521 MSEK, en minskning med 31 procent
 • Periodens resultat var 443 MSEK, en minskning med 30 procent
 • På årsstämman i mars beslutades om omval av samtliga styrelseledamöter, med undantag för Viktor Fritzén som undanbett omval. Mattias Miksche har dock efter kvartalets utgång meddelat sin omedelbara avgång. Linda Hellström och Sofia Sundström valdes som nya styrelseledamöter. Utdelningen beslutades enligt förslag till 9,20 SEK per aktie, motsvarande 70 procent av vinsten för 2021

Händelser under kvartalet

 • Avanza Fastighet by Norhammar lanserades, en av de billigaste aktivt förvaltade fastighetsfonderna på marknaden
 • Pensionsjakten lanserades för att hjälpa kunder att hitta och samla sina tjänstepensioner hos Avanza
 • Under kvartalet återbetalades fondavgifter för 2021 på 19 MSEK till kunder inom Starterbjudandet
 • Med anledning av bytet av backoffice-systemet som skedde under påskhelgen kommer månadsstatistiken att publiceras med några dagars fördröjning för att säkerställa nya rutiner

Citat från Rikard Josefson, VD Avanza
”Första kvartalet har överskuggats av Rysslands fruktansvärda invasion av Ukraina. Detta samt ökad inflation och räntehöjningar har påverkat kapitalmarknaderna. Osäkerheten som uppstått speglar sig i kundaktiviteten som varit mer avvaktande. Vårt fokus under kvartalet har varit att stötta och finnas till för våra kunder samtidigt som vi fortsatt arbetet med att utveckla kundupplevelsen.”


Kv 1Kv 4förändrKv 1förändr
 20222021%2021%
Rörelsens intäkter, MSEK768824–7957–20
Rörelsens kostnader, MSEK–249–253–2–20223
Rörelseresultat, MSEK521571–9756–31
Periodens resultat, MSEK443483–863230
Resultat per aktie före utspädning, SEK2,853,11–84,0830
Rörelsemarginal, %6869–179–11
Avkastning på eget kapital, %3641–574–38
      
Nettoinflöde, MSEK16 60017 900–730 500–46
Nykundsinflöde (netto), st60 10071 800–16152 800–61
Kunder vid periodens slut, st1 720 2001 660 10041 433 20020
Sparkapital vid periodens slut, MSEK740 900809 600–8653 90013
Intäkt per sparkrona, %0,400,430,030,63–0,23
Kostnad per sparkrona, %0,130,130,000,130,00

En presentation av rapporten kommer att lämnas av Rikard Josefson, VD, och Anna Casselblad, CFO, den 25 april kl. 10.00. Presentationen hålls på engelska och det kommer att finnas utrymme för frågor. Presentationen kan följas på avanza.se/ir. Telefonnummer för deltagande är:

 • Sverige +46 (0)8 566 426 51
 • Storbritannien +44 33 330 008 04
 • USA +1 63 191 314 22
 • Deltagarkod: 45680440#

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rikard Josefson, VD
070-206 69 55
rikard.josefson@avanza.se

Anna Casselblad, CFO
08-409 420 11
anna.casselblad@avanza.se

Sofia Svavar, Chef Kommunikation & IR
08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,7 miljon kunder med över 700 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 7,0 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tolv åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir