Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2018

Idag publiceras årsredovisning och hållbarhetsrapport avseende Avanza Bank Holding AB (publ) för 2018. Denna ersätter den som tidigare publicerades och drogs tillbaka den 22 februari 2019. Läs rapporten på www.avanza.se/ir.

”Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2019 kl. 09:30 (CET)."