Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport januari – mars 2014

· Nettoinflödet uppgick till 5 520 (3 290) MSEK, motsvarande 5 (4) procent av totalt sparkapital vid årets början · Antal kunder ökade med 5 (3) procent till 331 000 (316 500 per den 31 december 2013) st · Sparkapitalet ökade med 8 (9) procent till 121 800 (112 600 per den 31 december 2013) MSEK · Rörelseintäkterna ökade med 15 (-9) procent till 173 (150) MSEK · Rörelsemarginalen uppgick till 44 (36) procent · Resultatet efter skatt ökade med 44 (-25) procent till 65 (45) MSEK · Resultat per aktie ökade med 46 (-27) procent till 2,26 (1,55) SEK

VD-kommentar

”I mars gick vårt huvudevent Avanza Forum av stapeln för nionde året i rad. Det ökade intresset för sparande och placeringar syntes i besökssiffrorna och vi kunde välkomna 5 000 besökande kunder på plats i Globen, över 40 procent fler än förra året. Vi fortsätter även att pressa priserna. Under kvartalet sänkte vi avgifterna för handel på börserna i USA som ett svar på det ökade kundintresset för amerikanska aktier och kan nu erbjuda våra kunder att handla för mindre än en tiondel av kostnaden hos några av storbankerna.

Rekordhögt kundinflöde från storbankerna

Första kvartalet brukar historiskt öppna positivt. Många ser över sitt sparande inför ett nytt år och det brukar leda till ökad aktivitet, detta år mer än någonsin. Vi bedömer att lanseringen av vår nya bolåneprodukt, vår nya banksajt och en ökad marknadsnärvaro sedan slutet av förra året har skapat ett ökat intresse för vårt erbjudande. Samtidigt har klimatet varit gynnsamt med en lång period med positivt börshumör i kombination med låg avkastning på räntemarknaden. Även om vi såg en viss avmattning i slutet av kvartalet i samband med oron i Ukraina och Ryssland så kan vi se tillbaka på det bästa kvartalet någonsin för Avanza vad gäller tillväxt i såväl kunder som nettoinflöde. Nettoinflödet på 5,5 miljarder SEK innebar en ökning på 68 procent och nykundsinflödet på 14 500 nya kunder innebär en ökning på 63 procent jämfört med samma period förra året. Tillväxten har fortsatt under de första två veckorna i april med närmare 1 miljard SEK i nettoinflöde och ett starkt kundinflöde. Vi har därmed goda förhoppningar att kunna överträffa våra långsiktiga tillväxtmål i år; att växa med 20 000–30 000 kunder årligen och att nå en andel om minst 5 procent av det totala nettoinflödet till svenska sparmarknaden.

Avanza Zero passerar 10 miljarder i förvaltat kapital

Det starka inflödet i fonder fortsätter. Vår mest populära fond, Avanza Zero, fonden helt utan avgifter, har nu passerat såväl 200 000 sparare som 10 miljarder SEK i förvaltat kapital. Under senare delen av kvartalet kunde vi samtidigt se att många kunder nu säljer och hämtar hem vinster i Sverigefonder och biotechfonder till förmån för räntefonder i väntan på signaler om vart marknaden tar vägen.

Expansion inom försäljning av Tjänstepension och Private Banking

I mitten av januari slog vi upp portarna till vårt nya kontor i Göteborg som en viktig kugge i vår ambition att flytta fram vår position ytterligare inom Tjänstepensionsområdet och Private Banking. Samtidigt utökade vi säljkåren inom Tjänstepension i Stockholm och har därmed fördubblat vår säljkraft jämfört med föregående år. Med en utökad geografisk närvaro i Västsverige ser vi fram emot att kunna fortsätta vår starka tillväxttakt inom Tjänstepension och Private Banking.”

Stockholm den 15 april 2014

Martin Tivéus, VD Avanza