Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Pressmeddelande 2006-10-11

Rättelse av den tidigare idag lämnade kvartalsrapporten. Rättelsen avser en specifikation av provisionsnettot och medför ingen påverkan på rörelseintäkter, resultat eller nyckeltal.

Av kvartalsrapporten framgår att provisionsnettot för tredje kvartalet 2006 uppgick till 53,3 MSEK.

Upplysningen om provisionsnettots fördelning: Provisionsintäkterna och provisionskostnaderna uppgick till 67,4 MSEK respektive 14,1 MSEK. För perioden 1 januari-30 september 2006 uppgick provisionsintäkterna och provisionskostnaderna till 277,1 MSEK respektive 42,0 MSEK.

De tidigare redovisade bruttobeloppen innehöll interna omfördelningar mellan två koncernbolag om 6,0 MSEK. En uppdaterad kvartalsrapport finns tillgänglig på avanza.com.

För ytterligare information, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon: 070-861 80 01.

Ladda ner