Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza skriver ned goodwill

 · Regulatorisk information

Avanza skriver ned goodwill Avanzas styrelse har beslutat om en nedskrivning av koncernens goodwill om 216,3 Mkr, baserat på balansräkningen per den 31 december 2001. Nedskrivningarna motsvarar huvuddelen av den goodwill som uppkommit vid förvärven av Aktiespar Fondkommission, PFKs depåstock samt Avanza Holding. Bakgrunden till nedskrivningarna är de förändrade marknadsförutsättningarna. Efter nedskrivningarna kvarstår goodwill om 40,0 Mkr. Nedskrivningen påverkar det redovisade resultatet och det egna kapitalet som en engångspost med -167,6 Mkr. Nedskrivningarna av goodwill får i övrigt inga effekter på den finansiella ställningen eller Avanzas kapitaltäckningsgrad. För mer information Nicklas Storåkers, vd Avanza 0708 - 618 001 Claes Hemberg, informationschef Avanza; tel 0708 - 618 047 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT01480/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT01480/bit0001.pdf