Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

April: Privatspararna 10% färre börsaffärer

Månadsstatistik april 2002-05-02 April: Privatspararna 10% färre börsaffärer Privatspararna minskade antalet börsaffärer med 10 procent under april, jämfört med den föregående månaden. Ändå finns tecken på ett ökande nyintresse. - Trots det låga intresset har trenden varit svagt positiv, i takt med att majoriteten av kvartalsrapporterna varit positiva. Ericssons rapport gav privatspararnas största omsättning de senaste 5 månaderna, säger Claes Hemberg, informationschef Avanza. Ökat börsintresse Antalet nya sparare var inledningsvis svagt, men efter Ericssons rapport ökade antalet nyöppnade depåer hos Avanza med hela 30 procent. - Även nettoinsättningarna har ökat markant, vilket tyder på att spararna har tydlig tro på en bättre börs, säger Claes Hemberg. Ökande överbelåning Det kraftiga raset i Ericsson blev trots allt en stor överraskning för många sparare. Upp till 2 procent av Avanzas mest aktiva sparare blev överbelånade, vilket är ett dystert rekord. - Förhoppningsvis sprider spararna nu sina nya investeringar till flera andra branscher. Före Ericssons rapport hade tyvärr hela 65 procent av spararna sin största aktieposter i något av de stora telekombolagen; Ericsson, Telia och Nokia, säger Hemberg. (Den beräknade nivån för Avanzas nollresultat är numera sänkt till 2 900 - 3 200 dagsaffärer. Därmed kan Avanza med 3 500 dagsaffärer under april uppvisa positivt resultat trots den nu låga aktiviteten.) SEE totalt per dag (21d) april (mars) SSE antalet avslut 36 500 (35 900) + 2% SSE omsättning (MSEK) 13 800 (14 000) - 1 Källa: Stockholmsbörsen Privatspararna totalt Affärer per dag 10 500 (11 700) - 10% Snittaffären (SEK) 47 000 (53 000) - 11 Andel affärerna på börsen (%) 14,4 (16,2) - 11 Källa: Stockholmsbörsen Aktörernas aktieaffärer/dag Privatspararna totalt 10 500 (11 700) - 10% Avanza 3 500 (4 000) - 12 Etrade 1 100 (1 100) +-0 Nordnet 4 200 (4 800) - 12 Skandiabanken 1 700 (1 800) - 6 Bankerna Särredovisas ej Källa: Stockholmsbörsen Privatspararna (Avanza 100 000 depåer) Nystartade depåer/v 185 (258) - 28 % Aktiverade depåer/v 155 (244) - 36 Aktiveringsgrad (%) 84 (95) Utlåning (Mkr) 224 (279) - 20 Överbelåning (Mkr) 0,9 (0,7) + 29 För mer information: Claes Hemberg, informationschef Avanza: 0708-618047 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/03/20020503BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/03/20020503BIT00010/wkr0002.pdf