Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kommuniké från bolagsstämma

 · Regulatorisk information

Kommuniké från bolagsstämma På Avanzas ordinarie bolagsstämma fattades bland annat följande beslut. Styrelse Bolagsstämman beslutade att fastställa antalet styrelseledamöter till sju, och till styrelseledamöter omvaldes Sven Hagströmer, Anders Elsell, Nicklas Storåkers och Jonas Wahlström och som nya styrelseledamot valdes Johan Brenner, Camilla Carlell och Mikael Nachemson. Styrelseordförande Sven Hagströmer: - Den nya styrelsen innebär en föryngring och samtidigt ökad erfarenhet. Brenner och Nachemson bidrar med gedigna erfarenheter av branschen och Carlell forskar med inriktning på finansiella tjänster på nätet. Jag ser fram mot ännu en bångstyrig styrelse. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Sven Hagströmer till styrelsens ordförande. Bolagsstämman beslutade att styrelseledamöterna tillsammans skall erhålla ett arvode om 350.000 kronor. Optionsprogram Styrelsen beslutade att dra tillbaka tidigare förslag om optionsprogram. Bolagsstämman tog därför ej ställning till detta förslag. Anledningen till att styrelsen valde att dra tillbaka tidigare förslag är att styrelsen, med beaktande av de försämrade marknadsförutsättningarna, ej bedömer att tidigare förslag var ändamålsenligt. Styrelsen avser att återkomma med nytt förslag. Verksamhetsutveckling På grund av den svaga börsutvecklingen med en börsnedgång på 3 procent under första kvartalet 2002 var aktiviteten bland Avanzas kunder på låga nivåer. Som Avanza tidigare har meddelat gjorde varje kund i genomsnitt 0,8 affärer per månad. Trots detta lyckades Avanza mot slutet av perioden att ta marknadsandelar av konkurrenterna, bl a som ett resultat av framgångsrika produktlanseringar. Avanzas har under första kvartalet 2002 lyckats hålla kostnaderna i nivå med tidigare kommunicerade prognoser om rörelsekostnader före goodwillavskrivningar. Kostnaderna bedöms minska något under andra kvartalet. För mer information Nicklas Storåkers, Verkställande direktör Avanza, tel: 08-562 250 01. Claes Hemberg, informationschef Avanza; tel 0708 - 618 047 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/09/20020409BIT00850/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/09/20020409BIT00850/wkr0002.pdf