Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma Fördubbling av rörelseresultatet under första kvartalet

 · Regulatorisk information

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma Fördubbling av rörelseresultatet under första kvartalet Avanza har hittills under första kvartalet fått 1.000 nya depåkunder och nettosparandet har uppgått till 300 MSEK. Tillväxten under hela det senaste året har inneburit att Avanza ökat sina marknadsandelar under första kvartalet jämfört med samma period föregående år. Det framkom i vd Nicklas Storåkers anförande vid dagens bolagsstämma i Avanza. "I dessa tider tilltalas allt fler privatsparare av att själv ta mer aktiv kontroll över sina aktieaffärer. Avanzas sajt med oberoende analys, enkel överblick av portföljen och låga priser attraherar både fler och större kunder", sade Nicklas Storåkers. "Antalet aktiva dagshandlare hos Avanza har också ökat. Under första kvartalet lanserade Avanza marknadens bredaste utbud av avancerade handelsapplikationer. Avanza förenklar också för sina kunder genom att från och med detta månadsskifte erbjuda ett deklarationsprogram, som gör att kunderna kan skriva ut en färdig K4-blankett direkt från Avanzas sajt." "Vi har lyckats minska rörelsekostnaderna under första kvartalet med ytterligare c:a 15 procent jämfört med samma period föregående år. Trots den svaga marknaden, innebär detta sammantaget att Avanza mer än fördubblar resultatet före goodwillavskrivningar jämfört med första kvartalet 2002". Beslut på Avanzas ordinarie bolagsstämma Val av styrelse Till styrelseledamöter omvaldes Johan Brenner, Camilla Carlell, Anders Elsell, Sven Hagströmer, Mikael Nachemson och Nicklas Storåkers och som ny styrelseledamot valdes Jacqueline Winberg. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Sven Hagströmer till styrelsens ordförande. Övriga större beslut · Bolagsstämman beslutade om att inrätta en nomineringskommitté. Kommittén utgörs av styrelsens ordförande och representanter för de aktieägare vars innehav överstiger fem procent av aktierna och rösterna i bolaget. · Bolagsstämman beslutade att utse KPMG Bohlins AB till revisor i bolaget, med auktoriserade revisorn Anders Bäckström såsom huvudansvarig revisor. · Bolagsstämman beslutade att ändra teckningsperioden för tidigare beslutat optionsprogram från 2006-01-19 - 2006-02-17 till 2005-02-17 - 2006-02-17. För mer information Nicklas Storåkers, Verkställande direktör Avanza, tel: 08-562 250 01. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/27/20030327BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/27/20030327BIT00270/wkr0002.pdf