Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

2003: Privat aktiehandel började växa igen

2003: Privat aktiehandel började växa igen Den privata aktiehandeln har under 2003 börjat växa igen, för första gången sedan 1999. I ryggen har spararna haft en stark börsuppgång. - Trots att privathandeln under året ökat med 77 procent är det inte fråga om något folktåg till börsen. Årets börsuppgång är okänd för de flesta eftersom den hamnat i skuggan av terrorhot, sars och skandaler. Bara en av tio är idag aktiva. För en riktigt folklig börshandel krävs tydliga signaler om en bättre konjunktur, säger Claes Hemberg, informationschef Avanza. Vanliga sparare har under 2003 framför allt gjort tryggare val som aktiepaket eller aktieobligationer, vilka också slår rekord under 2003. Börsåret började oroligt och inför Irakkriget dök den privata aktiehandeln med 25 procent. Men redan i 13 mars började börsen att stiga. Detta har också givit effekt på den privata aktiehandeln, som under året vuxit 77 procent, till 20 200 aktieaffärer per dag. - Intresset för it- och bioteknikaktier har återigen börjat växa, även om det är på en blygsam nivå jämfört med 1999. Bland it och bioteknik finns som oftast både 2003 års vinnare och förlorare. Allvarligare är att bara 5 procent av privatpersonerna bryr sig om sina risker, och har en aktieportfölj med flera aktier. Varannan sparar bara i en eller två aktier. Här finns mycket kvar för finansbranschen att göra, för att i det längsta undvika nya personliga börskrascher, säger Claes Hemberg. En av tio tillbaka Minst intresse för börsen de senaste tio åren hade svenskarna i mitten av 2002. Då var privathandeln nere i 8 000 aktieaffärer per dag eller bara en tredjedel av dagens handel. - Spjutspetsen i aktiehandeln; dagshandlarna, har under året vuxit till över 1 000 personer i Sverige. Men av de folkliga aktiespararna är bara var tionde tillbaka, jämfört med år 1999. Totalt räknar vi med att omkring 90 000 svenskarna nu handlar på börsen regelbundet. Fler lånar till aktier Att de mest börserfaren är tillbaka märks tydligt också i ökad belåning och blankning - Lånen för att handla aktier har fördubblats. Idag lånar våra sparare en halv miljard kr. Även blankningen, att låna aktier, har ökat väsentligt senaste året. Totalt har blankningen på Stockholmsbörsen under året ökat från 10,7 mdr till 18,1 mdr, eller 0,7 procent av hela börsvärdet. Ökad blankning är ett tecken på att de erfarna investerarna är mer aktiva. Bland annat använder sig dagshandlare ofta av blankning. Folklig handel ökar Det finns också några första tecken på ett bredare aktieintresse. - Vi har sett antalet aktiva öka från 17 till 28 procent i år. Vi har samtidigt sett 2-3 gånger fler nyanmälningar för aktiehandel. Det ökade intresset för aktiepaket och aktieobligationer kan också tolkas som ett ökat börsintresse, även om dessa sparare börjar lite mer försiktigt. Nischade fonder som hedgefonder eller regionala fonder på Indien och aktieobligationer på Kina tillhör de som lockat många nya sparare. - Men det krävs en ännu tydligare tro på en bättre konjunktur för att fler vanliga aktiesparare ska våga tro på börsen igen. Att vi når till 1999 års nivå med 750 000 privatpersoner som gör regelbundna aktieaffärer kommer antagligen ta flera år. För mer information: Claes Hemberg, informationschef Avanza: 0708-618047. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/02/20040102BIT00690/wkr0001.doc Hela pressreleasen http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/02/20040102BIT00690/wkr0002.pdf Hela pressreleasen