Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza slutför förvärvet av Banco Fondförsäkring

Avanza har genomfört due diligence av Banco Fondförsäkring och erhållit erforderliga myndighetstillstånd för förvärvet. I genomförd due diligence har det inte framkommit något som väsentligen avviker från Avanzas antaganden. Avsikten är att ändra bolagets firma till Avanza Försäkring AB. Tillträdande VD är Lena Schelin. Den slutliga köpeskillingen för Banco Fondförsäkring uppgår till 9,1 MSEK. För mer information Nicklas Storåkers, verkställande direktör Avanza, tel: 08-562 250 01.

Ladda ner