Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Oktober: Optimistiska privatsparare rekordlånar

Oktober: Optimistiska privatsparare rekordlånar Privatpersoners börshandel ökade med 14 procent till 20 300 aktieaffärer per dag under oktober jämfört med månaden före. Handel är också tydligt över fjolåret då privatspararnas nivå var 18 400 dagsaffärer. - Privathandel i oktober är den högsta sedan 1999. Rekordutlåningen på 11 000 kronor per person styrker bilden av att privatpersoner har en ökad tro på börsen. Och privatpersoner tycks ha haft rätt. Höstens bolagsrapporter har mest överträffat förväntningarna, säger Claes Hemberg, informationschef på Avanza. Efter årets inledande rekordkvartal minskade privatspararnas börshandel under andra kvartalet. I augusti vände däremot privathandeln upp och sedan dess ökat i jämn takt. - Under oktober gick privathandeln över nivån 20 000 aktieaffärer per dag, vilket indikerar en stark privathandel. Det enda svaghetstecknet är bredden. Det är inte lika många privatpersoner engagerade idag som under årets första kvartal, säger Claes Hemberg. Även antalet nyanmälda privatsparare har ökat till 1,3 procent under oktober. - Optimismen märks också i ökad utlåning. Våra 90 000 privatsparare har aldrig lånat så mycket som i dagsläget. 1 miljard kronor har de nu lånat för att investera i aktier och fonder. Minskad inlåning har samtidigt givit stöd till privathandeln, säger Claes Hemberg. Statistik Antal Månatlig förändr. Okt Sep aktieaffärer* per dag, st Avanza +13% 6.900 6.100 Etrade +8% 4.500 4.100 Nordnet * +18% 7.600 6.500 Skandiabanken +21% 1.400 1.100 Bankerna Särredovisas ej --- --- Privatspararna, +14% 20.300 17.800 totalt Aktiesparare, Månatlig förändr. Okt Sep fakta** Antal +1% 87.700 86.500 privatsparare, st Utlåning, MSEK +7% 1.000 900 Inlåning, MSEK -4% 1.700 1.700 Antalet aktiva Månatlig Okt Sep senaste kvartalet, förändr. st 1 +7% 28.400 26.600 aktieaffärer 10 aktieaffärer +10% 5.500 5.000 100 aktieaffärer +12% 300 200 Blankning*** Månatlig förändr. Vecka 43 Vecka 40 Totalt värde, Mdr 9% 25,8 23,7 SEK Antal aktier, 12% 408 364 milj st *Med aktieaffärer avses köp- och säljtransaktioner vid Stockholmsbörsen. Källa Stockholmsbörsen. ** Baserat på alla Avanzas depåkunder *** Statistik från OM Stockholmsbörsen ****I Nordnet inkluderas från och med oktober även svenska verksamheten i förvärvet Stocknet. För mer information Claes Hemberg, informationschef Avanza, telefon 070-861 80 47. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/01/20041101BIT22080/wkr0010.pdf

Ladda ner