Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

April: Utdelningar stärkte privathandeln

Den privata börshandeln ökade under april till 24 000 aktieaffärer per dag, vilket är 7 procent högre än den föregående månaden och i nivå med april 2004. - Privathandeln fick under april stöd av årets stora utdelningar. Varannan sparare säger att de ska investera årets utdelningar i aktier och fonder*. Dessutom har utlåning ökat 7 procent, säger Claes Hemberg, informationschef på Avanza. Årets rekordutdelningar på 65 miljarder märks i privathandeln. Enligt en Sifo/inizio-undersökning* under mars skulle 52 procent köpa aktier eller fonder för årets utdelning. Näst högst upp på köplistan stod resa och konsumera. - Aprilhandeln är nivå med handeln förra året. Det är en tydlig ökning efter fallande handel under första kvartalet. Handeln i warranter ökade mest eller med över 20 procent bland privatpersoner. - Warranthandeln har ökat i folkaktier som Ericsson, Skandia och H&M och minskat i de lite mindre bolag som Volvo och SKF. Det märks också ett folkligare intresse för den nya warranttypen Turbo, som har högre risk och svänger snabbare. Samtidigt finns å andra sidan en ökad skepsis mot aktiemarknaden. Blankningen har ökat med 15 procent senaste månaden. Statistik Antal aktieaffärer** per dag, st Månatlig förändr. April Mars Avanza +8% 8.800 8.200 Etrade +17% 5.800 5.000 Nordnet +3% 8.400 8.100 Skandiabanken +2% 1.400 1.400 Bankerna Särredovisas ej --- --- Privatspararna, totalt +8% 24.400 22.600 Aktiesparare, fakta*** Månatlig förändr. April Mars Utlåning, MSEK +7% 1.800 1.600 Inlåning, MSEK +17% 1.800 1 600 Nyanmälda sparare +49% 2.300 1.600 Nya aktiva sparare +20% 2.200 1.900 Aktiva privatsparare 5% 36.800 35.000 Aktiva dagshandlare 8% 500 400 Blankning** Månatlig förändr. Vecka 16 Vecka 13 Totalt värde, Mdr SEK 15% 26,8 23,4 Antal aktier, milj st -30% 222 316 Med aktieaffärer avses köp- och säljtransaktioner vid Stockholmsbörsen. Källa Stockholmsbörsen. * Undersökning av Sifo/Inizio. 1 148 intervjuade i mars 2004 ** Statistik från Stockholmsbörsen *** Baserat på alla Avanzas depåkunder För mer information Claes Hemberg, informationschef Avanza, telefon 070-861 80 47

Ladda ner