Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza ansöker om tillstånd att bedriva bankrörelse

Avanza Fondkommission AB har idag lämnat in en ansökan till Finansinspektionen om att bedriva bankrörelse. Avsikten är att byta firma till Bankaktiebolaget Avanza i samband med att tillståndet erhålls. Syftet med ett bankrörelsetillstånd är att det ger Avanza större flexibilitet att bedriva nuvarande verksamhet och att utveckla nya produkter och tjänster. För mer information Nicklas Storåkers, VD Avanza, telefon 08-562 250 01

Ladda ner