Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza startar fri kapitalpension utan försäkringsavgifter

Avanza introducerar kapitalpension med fri placeringsrätt utan försäkringsavgifter. Den nya kapitalpensionen erbjuder dessutom marknadens största placeringsutbud med direktinvesteringar i aktier, obligationer och över 500 olika fonder. Samtidigt startar Avanza webbtjänsten www.avanzapension.se. ”Avgifterna äter tyvärr upp en stor del av svenskarnas pensionssparande. Höga avgifter kan på lång sikt stjäla upp till hälften av din pension. Därför har vi lagt all kraft vid att sänka avgifterna, samtidigt som vi använder Avanzas breda produktutbud”, säger Lena Schelin, VD Avanza Pension. Avanzas kapitalpension har inga premieavgifter, årsavgifter eller andra fasta försäkringsavgifter. Att byta fonder sker också utan kostnad. Den enda kostnad spararen har hos Avanza är ett lågt courtage vid handel med aktier eller obligationer och eventuella fondförvaltningsavgifter. Om kapitalpension Under våren har den nya sparformen kapitalpension introducerats i Sverige och sparandet i kapitalpension översteg 2.500 MSEK under första kvartalet. Fördelarna med sparformen är att kapitalpension är fri från förmögenhetsskatt, kapitalvinstskatt och från inkomstskatt vid utbetalning. Dessutom slipper kunder att deklarera enskilda aktie- och fondaffärer. Insättningarna är inte avdragsgilla i deklarationen. Sparandet i en kapitalpension kan tas ut tidigast vid 55 års ålder och kortast under en femårsperiod. Den enda skatt som tas ut är en avkastningsskatt som för närvarande uppgår till 0,65%. Om Avanza Pension Försäkringsbolaget Avanza Pension har marknadens bredaste placeringssortiment och erbjuder dessutom lägre priser än någon annan aktör på marknaden. De flesta försäkringsbolag tar ut en försäkringsavgift om 0,6-0,7% per år och dessutom en fast årsavgift på ett par hundra kronor. Dessutom tillkommer fondförvaltningsavgifter. ”Avanzas låga avgifter innebär stora förtjänster för kunden. Ränta-på-räntaeffekten innebär att en kund hos Avanza som investerar 500.000 SEK i en kapitalpension på tio års sikt kan spara 60.000 SEK i lägre avgifter jämfört med de etablerade försäkringsbolagen”, säger Lena Schelin, VD Avanza Pension. Under hösten 2005 och inledningen av 2006 kommer Avanza Pension även att introducera privat pensionsförsäkring, kapitalförsäkring och tjänstepensionsförsäkring utan försäkringsavgifter. Avanza Pensions strategi är att utmana de etablerade aktörerna med flexibla och enkla produkter till ett lågt pris. Målsättningen är att på några års sikt ta minst en procent av nysparandemarknaden, som årligen uppgår till över 100.000 MSEK totalt för pensionsförsäkringar, kapitalförsäkringar och kapitalpension. Verksamheten inom Avanza Pension bedrivs med låga kostnader eftersom det finns stora samordningsfördelar inom Avanza-koncernen. För mer information Nicklas Storåkers, VD Avanza, telefon 070-861 80 01 Lena Schelin, VD Avanza Pension, telefon 070-861 80 93

Ladda ner