Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Februari: Privathandeln upp i bred uppgång

Den privata börshandeln ökade under februari till 27 000 aktieaffärer per dag, vilket är 29 procent högre än den föregående månaden och högsta nivån sedan nära på ett år. - Privathandeln stöds nu inte bara av Ericsson, utan en stor bred uppgång inom allt från verkstad och it-bolag till bank och bygg. Den breda uppgången gör också privatsparare törs visa ett större intresse, säger Claes Hemberg, informationschef på Avanza.

Även antalet nya privatsparare är tydligt fler än vanligt, eller 2,2 procent bara under februari. - Fyra av tio sparare har samtidigt gjort en aktie- eller fondaffär. Det är dubbelt över botten för två år sedan, våren 2003. Snabbast tillbaka på börsen är de mest aktiva, dagshandlarna, som gör 100 affärer per kvartal. - Dagshandlarna har under månaden blivit 22 procent fler. Detta märks också i den ökade utlåningen, som nådde en ny toppnivå på 1,6 miljarder. Pessimisterna har samtidigt blivit färre. Antalet blankade aktier har minskat med 11 procent under senaste månaden, medan värdet på blankningen står relativt stilla. Statistik Antal aktieaffärer* per dag, st Månatlig förändr. Feb Jan Avanza +29% 10.000 7.800 Etrade +31% 5.700 4.300 Nordnet +28% 9.700 7.600 Skandiabanken +24% 1.800 1.400 Bankerna Särredovisas ej --- --- Privatspararna, totalt +29% 27.200 21.100 Aktiesparare, fakta* Månatlig förändr. Feb Jan Utlåning, MSEK +5% 1.600 1.534 Inlåning, MSEK +5% 1.400 1.400 Nyanmälda sparare +12% 2.000 1.800 Nya aktiva sparare +22% 1.800 1.500 Aktiva privatsparare +3% 36.800 35.800 Aktiva dagshandlare +22% 400 300 Blankning** Månatlig förändr. Vecka 8 Vecka 4 Totalt värde, Mdr SEK 0% 25,3 25,3 Antal aktier, milj st -11% 361 404 Med aktieaffärer avses köp- och säljtransaktioner vid Stockholmsbörsen. Källa Stockholmsbörsen. * Baserat på alla Avanzas depåkunder ** Statistik från Stockholmsbörsen För mer information Claes Hemberg, informationschef Avanza, telefon 070-861 80 47.

Ladda ner