Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Information från ordinarie bolagsstämma: Stark tillväxt under inledningen av året

Det totala depåvärdet har hittills under året (t o m 2005-03-11) ökat med 15 procent till 18.600 (16.200) MSEK. Nettosparandet uppgick till 1.300 MSEK. Antalet kunder ökade med 3 procent till 92.200 depåkunder. Det framkom i vd Nicklas Storåkers anförande vid dagens bolagsstämma i Avanza. ”Det höga nettosparandet är ett tecken på att privatsparare för över en allt större del av sitt sparande till nätet. Inom Avanza Private Banking ökade depåvärdet med hela 30 procent under årets två första månader till 2.600 MSEK”, sade Nicklas Storåkers. Avanzas privatsparare ökade sin handel med drygt 10 procent under årets två första månader jämfört med sista kvartalet 2004. Jämfört med första kvartalet föregående år, ett kvartal som präglades av en mycket kraftigt kursuppgång i Ericsson, minskade emellertid kunderna sin handelsaktivitet med 30 procent. ”Under andra kvartalet kommer vi lansera de första egna sparandeprodukterna inom försäkringsområdet. Först ut är en kapitalpension med marknadens lägsta avgifter.” För mer information Nicklas Storåkers, verkställande direktör Avanza, tel: 08-562 250 01

Ladda ner