Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza förvärvar Börsveckan

 · Regulatorisk information

Avanza har idag slutit avtal om förvärv av Börsveckan AB. Börsveckans huvudverksamhet utgörs av publikation av tidningen Börsveckan, vars inriktning är aktieanalys. Tidningen utkommer veckovis och har en upplaga om 2.600 ex. Rörelseintäkterna uppgår till drygt 6 MSEK på årsbasis och verksamheten är lönsam. Avanzas syfte med förvärvet är att utöka utbudet av analys. För mer information Nicklas Storåkers, VD Avanza, tel: 08-562 250 01 Peter Benson, VD och chefredaktör Börsveckan, tel: 070-630 13 66

Ladda ner