Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Bokslutskommuniké 2005

 · Regulatorisk information

• Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. • Resultatet efter skatt uppgick till 105,9 (74,3) MSEK. • Resultat per aktie uppgick till 3,88 (2,79) SEK. • Nettosparandet uppgick till 5.660 (3.300) MSEK, motsvarande 34,9 (30,0) procent av depåvärdet vid årets början. • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 (1,50) SEK per aktie. VD-kommentar ”Avanzas fördelar har nu på allvar nått den gigantiska marknaden för pensionssparande. Bakgrunden till det ökade intresset är en stabil börsuppgång och en snabbt växande insikt om avgifternas betydelse. Avanzas erbjudande ”Fördubbla din pension” bidrog till att pensionssparandet hos Avanza ökade med mer än 100 procent under fjärde kvartalet till närmare 2.500 MSEK.” ”Även totalt sett har tillväxten varit mycket stark – Avanza fick fler nya depåkunder under fjärde kvartalet 2005 än under hela 2004. I och med den kommande lanseringen av tjänstepension under inledningen av 2006 kommer Avanza erbjuda ett komplett sparutbud. Tillväxtförutsättningarna bedöms därför som mycket goda under nästa år.” "Avanza Private Banking har samtidigt fortsatt att överraska positivt. Framförallt har den nya sparformen kapitalpension fått många förmögna att flytta sina pengar", säger Nicklas Storåkers, vd Avanza. För ytterligare information, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon: 070-861 80 01.

Ladda ner