Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Jeanette Almberg förslagen till Avanzas styrelse

Valberedningen i Avanza AB, bestående av styrelseordföranden Sven Hagströmer, Erik Törnberg, som representerar Investment AB Öresund, Eva Qviberg, som representerar familjen Qviberg, samt Jack Junel, som representerar Aktiespararnas Service AB, har för avsikt att föreslå följande styrelse till årsstämman i bolaget: Omval av samtliga nuvarande ledamöter: Johan Brenner, Anders Elsell, Sven Hagströmer, Mikael Nachemson, Andreas Rosenlew, Nicklas Storåkers samt Jacqueline Winberg. Vidare föreslås nyval av Jeanette Almberg. Jeanette Almberg är född 1965, civilekonom och har under de senaste sju åren arbetat som chef för Tele2 kundservice och kundrelationer samt varit medlem i koncernledningen på Tele2. Sven Hagströmer föreslås fortsätta som bolagets ordförande. I en kommentar till beslutet att föreslå Jeanette Almberg till styrelse säger bolagets styrelseordförande och större ägare Sven Hagströmer: ”Jag är glad att Jeanette Almberg ställt sig till bolagets förfogande. Jag har haft förmånen att arbeta nära Jeanette tidigare, och jag är övertygad om att hon kommer att ge ett mycket värdefullt tillskott till styrelsearbetet i bolaget, främst genom sin djupa kunskap inom hantering av kundrelationer, men även genom sin erfarenhet från tillväxtbranscher och sitt goda omdöme.” Valberedningens övriga förslag presenteras i samband med kallelsen till bolagets årsstämma. För mer information Erik Törnberg, ordförande i valberedningen, telefon 08-402 33 07

Ladda ner