Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

2007: Orolig svensk börs splittrade fondspararna

Turbulent Stockholmsbörs under 2007 gjorde att 30-40 procent fler sparare bytte fonder än tidigare år. Men den svenska börsoron tolkade spararna på två helt olika sätt. Dels valde spararna långsiktiga tillväxtfonder i utlandet. Andra valde tvärt om kortsiktiga fonder som räntefonder.

”Tillväxtfonder fortsätter att locka svenskarna allt mer. Vilket har varit helt rätt även 2007. Här finns världens bäst börser senaste åren. Dessvärre är det bara tre av tio svenskar som sparar här. Svenskarnas stora och gamla innehav i Sverigefonder tillhör istället de sämsta i världen 2007. Årets nykomling på köptoppen var Klimatfonder. Men att kvitta skatt har fondspararna glömt att ta hänsyn till. Färska Sifosiffror visar att bara två av tio kvittar vinster mot förluster och sänker därmed sin skatt”, säger Claes Hemberg informationschef Avanza Bank.

En orolig Stockholmsbörs 2007 gjorde att många sparare bytte fonder. Var fjärde fondkrona eller fonder för över 1 000 miljarder har svenskarna bytt under året. Det är tre till fyra gånger mer än för bara några år sedan.

”Men få svenskar har insett att det var Stockholmsbörsen som hade ett dåligt år, medan övriga världen har växt vidare. Tyvärr har sju av tio svenskar fortfarande tyngdpunkten i Sverigefonder och räntefonder. Dessa sparare är årets förlorare, då deras sparande har backat sju till åtta procent”, säger Hemberg.

Snabbare kast
Den turbulenta börsen har också märkts i snabbare byten mellan räntefonder och aktiefonder.

”När börsen svängde ned i mars och augusti bytte spararna snabbt. Risken är nu stor att spararna fastnar i räntefonder och glömmer byta till tillväxt igen. Vi vet att räntefonder är en av de mest missförstådda sparformerna. Hela 30-40 procent av spararna använder dem på lång sikt, vilket allvarligt bromsar deras sparande”, säger Hemberg. En branschfond är med på spararnas köptopp. Det är nykomligen Klimatfonder; fonder med fokus på alternativ energi. ”Spararna har reagerat på klimatdebatten. Sparare har sålt gamla etiska fonder och letar efter mer aktiv etik. Och trenden har blivit allt starkare under hela året”, säger Hemberg.

Fondsparare missar att kvitta
Fler fondbyten gör att fondspararna också har större möjligheter att planera sin skatt. Men här saknar fondspararna grundkunskaper. Färska Sifo-siffror visar att sex av tio aktieägare kvittar – eller matchar vinster mot förluster och därmed sänker och eller flyttar fram sin skatt. Men bland fondspararna är det endast två av tio fondsparare som kvittar.

”Sparare tar gärna fram vinster men glömmer ofta att plocka fram förluster. Detta gäller särskilt fondspararna. Vanligaste kvittningen sparare kan göra är vinster i allemansfonder mot förluster i Ericsson och Telia. Tänkte spararna lite mer på skatten skulle de kunna spara flera miljarder i skatt”, säger Hemberg.

Optimistisk avslutning
Trots året börsoro avslutades det mer positivt. På topplistan i december fanns endast tillväxtregioner. Säljtoppen leds däremot av räntefonder. Några tillväxtfonder finns också här, vilket är naturligt eftersom tillväxtfonder byts mer än andra fonder. Även under december var den mest köpta branschfonden Klimatfonder. Fondhandeln är som brukligt låg under december. Fondspararna tar tidigare julledighet än aktiespararna. Antalet fondbyten per dag är trots betydligt högre denna julmånad än förra året. Och antalet köp har ökat till 80 procent.
Mest köpta och sålda fonder 2007 Mest köpta fonder i
december

Köp Sälj Köp
1. Kina 1. Balkan 1. Indien
2. Hedge 2. Ryssland 2. Kina
3. Indien 3. Hedge 3. Ryssland
4. Räntefonder 4. Sverige 4. Brasilien
5. Global 5. Småbolag 5. ÖsteuropaFondhandel

Fondhandel Förändring Förändring Dec Nov Dec-06
senaste föregående
månaden år
Fondaffärer, -29% 137%
st 69 000 97 100 29 600
Fondaffärer 28% 156%
per dag 4 100 3 200 1 600
Fondaffärer -30% 42% 1,0 1,5 0,7
per fondkonto
och mån
Omsättning i -29% 12% 17 % 26 % 13 %
fondsparandet*Källa: Avanza Bank

* Fondhandelns omsättning för månaden i relation till det totala sparkapitalet i fonder


För mer information: Claes Hemberg, informationschef Avanza Bank, telefon 070-861 80 47

Ladda ner