Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Fondhandel privatpersoner 2007-12-03 November: Spararna lämnade oroliga Kinabörser

Fondspararna gjorde under november 1,6 fondaffärer och omsatte hela 26 procent av fondpengarna, vilket är över tidigare rekordnivåer från maj 2006. Det visar statistik från Avanza Banks 162 000 sparare.

”Spararna storsålde snabbt Kina och lämnade regionen i senaste månadens Kinaras. Fyra av tio försäljningar kom från Kinafonder. Detta kan vara första bilden av en sprickande Kinabubbla. Köpen i räntefonder ökade sex gånger. Fondpengarna gick även till bankkonton, Indien och Rysslandsfonder”, säger Claes Hemberg, informationschef Avanza Bank.

Spararna har under november storsålt årets vinnare Kinafonder. Med goda vinster i ryggen kostade många sparare på sig att reagera snabbt. Kombinationen av börsfall i Kina och nya bottennapp i Stockholm gjorde spararna pessmistiska. Försäljningarna i fonder ökade 45 procent. Inte sedan i augusti har nettosparandet i fonder varit negativt. Optimismen för tillväxtregioner som märktes i oktober är mestadels bortblåst. Bakgrunden är inhemska politiska utspel, som ledde till den första kraftiga nedgången i Kinafonder. Flera av dem gick ned 15 procent.

”Svenska sparare har reagerat enormt snabbt på kursnedgångarna på Kinabörserna. I inledningen kom 40 procent av försäljningarna från Kinafonderna. I slutet av månaden minskade säljtrycket något, men i slutet av månaden var ändock 35 procent från Kinafonder”, säger Hemberg.

Kinaspararna har anledning att vara nöjda. Innan raset hade börserna utvecklats 50-70 procent hittills i år. I det perspektivet är det inte konstigt om spararna tar året slut med ro. Sista dagarna i november kom däremot en plötslig återhämtning i Kina. Detta väckte några sparare men trots det avvaktar fortfarande fleratalet.

Bakgrunden till raset är att det den 1:a november meddelades att kinesernas möjligheter att spara i utlandet försenas. Det gav Kinafonderna en första knäck. När kinesiska näringsdeprtementet kring den 9:e i månaden meddelade att landets export är mer beroende av USA än de tidigare medgett så fortsatte börserna att falla.

Andra gången räntefonder
Intresset för räntefonder ökade sex gånger. Av köpen i november gick tre av tio fondkronor till räntefonder. Det var andra gången i år. Vid börsraset i Stockholm i slutet på juli valde många sparare att avvakta och låta sparpengarna vila på bankkonton och räntefonder. Under november upprepades detta beteende igen.

”Spararna såg under senaste månaden inget klart ljus i novembermörkret. Många folkaktier har utvecklats mycket svagt och fondspararnas favoritregion senaste tiden, Kina, utvecklades sämst av alla. Därför valde många räntefonder och bankkonton”, säger Hemberg.

Spararnas ökade försiktighet märks också i att innehaven på bankkontona ökar och att utlåningen minskar.

Köp i starka tillväxtregioner
På köpsidan finns också tre tillväxtregioner där spararna fördubblade sina köp. De tre är de som klarat börsoron bäst, Ryssland, Indien och Latinamerika. När västvärldens börser backat har dessa utvecklats 12-20 procent.

”Ryssland är därmed tillbaka på köptoppen. Ryssland som är fondspararnas gamla favorit från orosåren i början av 2000-talet ligger nu trea på listan över novembers mest köpta fonder. Då 2000 fanns få andra exklusiva fonder. Idag klarar Ryssland konkurrensen genom att vara stabilare än de övriga”, säger Hemberg.

Mest omsatta fonder i november

Köp Sälj
1. Kort ränta 1. Kina
2. Indien 2. Indien
3. Ryssland 3. Balkan
4. Global 4. Kort ränta
5. Latinamerika 5. Latinamerika


Fondhandel

Fondhandel Förändring Förändring
senaste föregående
månaden år Nov Okt Nov-06
Fondaffärer, st 3 % 123 % 97 000 93 800 43 500
Fondaffärer per dag +-0 % 15 000 % 3 000 3 000 20
Fondaffärer per
fondkonto och mån 7 % 60 % 1,6 1,5 1,0
Omsättning i
fondsparandet* 5 % 56 % 26 % 24 % 28 %

Fondaffärer
Köp, % av total -11 % 28 % 64 % 74 % 63 %
Sälj, % av total 45 % 114 % 36 % 26 % 37 %
100 % 100 % 100 %

Källa: Avanza Bank
* Fondhandelns omsättning för månaden i relation till det totala sparkapitalet i fonder


För mer information:
Claes Hemberg, informationschef Avanza Bank, telefon 070-861 80 47

Ladda ner