Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kommuniké från extra bolagsstämma

 · Regulatorisk information

På extra bolagsstämman den 12 oktober 2007 i Avanza AB (publ) beslutades om minskning av reservfonden med 117,4 MSEK för överföring till fritt eget kapital. Minskningen genomförs för att skapa ytterligare utrymme för att återköpa aktier inom ramen för det återköpsprogram som antogs på årsstämman i mars 2007.

För mer information:
Nicklas Storåkers, VD Avanza, telefon 070-861 80 01

Ladda ner