Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Mars: Spararna valde trygga bolag när börsen vek

Aktiehandel privatpersoner 2007-04-03

Privathandeln på börsen sjönk under mars med 17 procent till 41 000
aktieaffärer per dag. Det är 18 procent över privatspararnas
marshandel i fjol och årets första kvartal blir det mest handlade
någonsin.

Efter börsoron blev spararna mer försiktiga, valde storbolag och
ratade småbolag. Handeln i småbolag halverades på kort tid, vilket var
tydlig varning för hur svårt det kan vara att komma ur småbolag när
börsen viker”, säger Claes Hemberg, informationschef Avanza.


Efter den intensiva privathandeln i februari på 50 000 aktieaffärer
per dag lugnade sig handeln något under mars, till 41 000 affärer,
vilket är 22 procent över snittet för förra året.

Orsaken till lugnare handel är främst börsoron. Det hastiga raset i
början på mars fick sparare att öka handeln i stora bolag med två
procent samtidigt som de minskade handeln i mindre bolag med 48
procent”, säger Hemberg.

Spararnas köp i storbolag inleddes redan före börsoron. Skepsismen
kring småbolag blev däremot först tydlig i takt med börsoron.


Statistik privat aktiehandel mars

Antal Månatlig
aktieaffärer* förändr. Mars Feb Jan 2006
per dag, st
Avanza -16 % 18 100 21 700 18 800 14 500
Etrade 10 % 8 300 9 300 7 400 6 600
Nordnet -21 % 13 300 16 800 14 500 11 000
Skandiabanken -26 % 1 600 2 200 1 900 1 800
Övriga banker Särredovisar --- --- --- ---
ej
Privatspararna, -17 % 41 300 50 000 42 600 33 900
totalt

Aktiesparare, Månatlig Mars Feb Jan
fakta** förändr.
Utlåning, MSEK -7 % 2 200 2 400 2 300
Inlåning, MSEK 13 % 6 000 5 300 5 200
Antalet sparare 2 % 140 000 137 000 133 000Med aktieaffärer avses köp- och säljtransaktioner vid Stockholmsbörsen
och First North. Källa OMX.
* Statistik från OMX.
** Baserat på Avanzas depåkunder.För mer information:
Claes Hemberg, informationschef Avanza, telefon 070-861 80 47

Ladda ner