Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Antal aktier i Avanza Bank

 · Regulatorisk information

Antalet aktier i Avanza Bank Holding AB (publ) har förändrats på grund av genomförd nyemission till följd av lösen av teckningsoptioner, i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 4 juli 2005.

Idag, sista handelsdagen i månaden, finns totalt 27 665 519 aktier i bolaget. Aktierna berättigar till lika många röster.

För mer information:
Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank, telefon 08-562 250 01
www.avanza.se

Ladda ner