Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank behöver inte delta i statens garantiprogram

Avanza Bank AB, dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ), kommer tills vidare inte delta i statens frivilliga garantiprogram. Skälet är att Avanza Bank har en stabil likviditetssituation och saknar exponering mot de riskområden som garantin avser.

Det statliga programmet omfattar garantier för medelfristig upplåning i banker, bostadsinstitut och vissa kreditmarknadsbolag. Eftersom Avanza Bank i sin helhet finanseras genom eget kapital och inlåning från allmänheten, så saknar Avanza Bank medelfristig upplåning. Avanza Bank har heller inga planer på att emittera medelfristiga skuldförbindelser. Garantin är därför för närvarande inte tillämplig för Avanza Bank.

”Avanza Bank uppfattas som en trygg hamn i tider av oro. Under oktober fick vi in över 1 000 MSEK i nettosparande, vilket gjorde det till den näst bästa månaden i vår historia. Skälet är vår starka finansiella ställning och att vi inte har haft en enda krona i direkt exponering mot de problemhärdar som blossat upp på sistone”, säger Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank.

För mer information:
Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank, telefon 08-562 250 01
www.avanza.se

Ladda ner