Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Februari: Spararna tillbaka i fonder

Fondhandel privatpersoner 2008-02-29

Privatspararna har under februari börjat köpa tillbaka de fonder som de sålde i januari. Två av tre fondkronor som gick till bankkonto månaden före är nu tillbaka. Fondspararna väljer framför allt räntefonder och Latinamerikafonder.

”Spararna är återigen mindre oroliga för börsfall. Korta räntefonder dominerar fortfarande, men andelen optimistiska sparare har ökat. Latinamerikafonder lockar mest då regionen haft bäst kursutveckling under februari, upp tolv procent. Det ökade intresset för fonder späddes på av debatten om inflationen. Allt fler sparare inser att inflationen äter upp värdet av räntan på bankkonto”, säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank.

Året började dramatiskt då spararna gjorde historiskt stora uttag från fonder. Antalet fondbyten var också många eller hela 1,5 fondbyten per sparare. Under februari avstannade spararnas utförsäljningar av fonder. Försäljningarna av fonder minskade med 62 procent. Omvänt märks en ökande andel köp. Hela åtta av tio fondaffärer är köp. Det är högsta nivån Avanza Bank har uppmätt.

Spararna väljer billigare räntefonder
Av fondköpen går var femte fondkrona till räntefonder. Men räntefonderna finns på både köp- och säljlistan. ”Debatten om fondavgifter verkar ha gått fram till spararna. Spararna växlar över till billigare räntefonder, vilket är klokt, eftersom alla korta räntefonder ger i dagsläget 3,3 procent per år”, säger Hemberg.De mest köpta räntefonderna är de två klart billigaste Spiltan Räntefond och Simplicity Likviditet.

Latinamerika på köptoppen
Första gången sedan många kvartal är Latinamerikafonder på köptoppen. ”Spararna är snabba på att leta fram de fonder som stiger. Latinamerikafonderna, som steg 12 procent under februari var den klart starkaste tillväxtregioner, och därför fick dessa fonder störst förtroende bland optimisterna”, säger Hemberg.Latinamerika har främst gynnats av den stigande efterfrågan på råvaror och då särskilt de höga oljepriserna. Stärkta valutor har även hjälpt till. Av de 15 fonder som har gått bäst senaste månaden utgörs hälften av Latinamerika och Brasilienfonder.

Fortsatt sälj i Kina och Indien
Höstens starka fonder; Kina- och Indienfonder, har haft det fortsatt motigt. Kinafonderna pendlar kring nollstrecket senaste månaden. Indienfonderna däremot föll 5-10 procent. Detta har fått spararna att fortsätta sälja fonder i dessa regioner. Även Östeuropafonder har tappat andelar mot spararna.”Spararna följer trenderna mycket tydligt. Rysslandsfonderna lockar exempelvis igen, sedan de nu stigit 3-4 procent senaste månaden”, säger Hemberg.


Fondhandel

Fondhandel Förändring Förändring feb jan feb-07
senaste föregående
månaden år
Fondaffärer, -27 % -23 %
st 71 000 97 100 92 000
Fondaffärer -27 % -23 %
per dag 2 300 3 100 3 000
Fondaffärer -42 % -53 % 0,87** 1,5 1,84
per fondkonto
och mån
Omsättning i -44 % -46 % 13 % 25 % 28 %
fondsparandet*Källa: Avanza Bank

* Fondhandelns omsättning för månaden i relation till det totala sparkapitalet i fonder
** Under februari förvärvade Avanza Bank Ikanobankens fondverksamhet. Det gjorde att antalet fondsparare i mitten av månaden ökade med 26 procent. Därför blev antalet fondaffärer per kund 0,87 stycken. Undantas fondkontona från Ikanobanken gjordes istället 1,07 affärer per kund. Det är fortfarande lägre än snittet för 2007 som låg på 1,35 affärer per fondkund och månad.

För mer information: Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47

Ladda ner