Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Januari: Privatpersoner storhandlade

Aktiehandel privatpersoner2008-02-04

Privatspararnas aktiehandel ökade i januari med 20 procent till 54 500
affärer per dag. Det är den högsta nivån som någonsin uppmätts.
Spararna har också inlett året med ett ovanligt stort nettosparande.
En viktig anledning är nysparande kapitalförsäkringar.

”Nedpressade kurser på folkaktier lockade privatpersoner. Spararna
köpte fler aktier i två av tre folkaktier. Annars var det
dagshandlarnas mest intensiva månad hittills. Tvära kast i kurserna
gav dem ovanligt stort utrymme. Handeln i småbolag ökade samtidigt för
första gången på länge”, säger Claes Hemberg, sparekonom, Avanza Bank.


Januarihandeln med 54 500 aktieaffärer per dag är 1 300 affärer över
det gamla rekordet i privathandel från orosmånaden maj 2006, då börsen
föll 17 procent på bara några veckor.


”Under januari trotsade aktiespararna börsoron. Det är betydligt fler
köp än försäljningar. Att folkaktier lockar tyder ändå på vis
krismedvetenhet”, säger Claes Hemberg.


De största nettoköpen gjorde privatpersoner i Ericsson, H&M och
Sandvik. Förra årets stora köp i Volvo och Scania fortsätter. Dessutom
köpte privatpersoner Investor, SEB och Skanska.

”De många köpen beror också på att vi nyligen passerade årsskiftet.
Många sparare går nu igenom sin ekonomi och startar om sitt sparande”,
säger Hemberg.
Spararna har inlett 2008 med ett ovanligt stort nettosparande. En viktig
anledning är kapitalförsäkring, där det sker en stor andel nysparande i
både aktier och fonder efter varje årsskifte. Bara i kapitalförsäkringar
har vi sett ett nysparande om 1 400 MSEK under januari.


Privatspararnas handel i folkaktier
Januari Procent *
Billerud Köp -7%
Ericsson Köp -6%
H&M Köp -13%
SEB Köp -14%
SKF Köp 7%
Swedbank Köp -9%
Volvo Köp -22%
ABB Sälj -12%
Astra Zeneca Sälj -3%
Nordea Sälj -17%
SHB Sälj -12%
Telia Sälj -4%


*Kursutveckling under januari

Småbolagshandeln ökar
Trots den fortsatta börsnedgången ökar privathandeln i småbolag. Nivån i
januari är nu något högre än genomsnittet för förra året.
Småbolagshandeln nådde sin lägsta nivå i juli efter väldigt höga
handelsvolymer under de tre första månaderna 2007.


”Handeln i småbolag är i januari plötsligt upp drygt 60 procent. Här
chansar spararna mer. Risken är stor att handeln stannar i flera
småbolag helt stannar av, om börsen forstsätter ned. Hämtar sig börsen
under våren kommer dessutom sannolikt de stora erkända bolagen märka
det först, säger Hemberg”


Ökat sparande på bankkonto
Trots en omfattande handel märks börsoron i form av ökat sparande på
bankkonto och mindre utlåning. Inlåningen, pengar på kontona, ökade i
januari med sex procent medan utlåningen minskade med nio procent
jämfört med december.


Statistik
privat handel

Antal affärer* Förändring Förändring Januari December Januari
per dag, st senaste föregående 2007
månaden år
Avanza Bank 16 % 29 % 24 300 20 800 18 800
Etrade 45 % 59 % 11 800 8 100 7 400
Nordnet 17 % 17 % 16 900 14 500 14 500
Skandiabanken - 23 % -19 % 1 500 2 000 1 900
Särredovisar Särredovisar
Övriga banker ej ej - - -
Privatspararna,
totalt 20 % 28 % 54 500 45 400 42 600Avanza Banks Förändring Förändring 2008-01- 2007-12- 2007-01-31
sparare, senaste föregående 31 31
preliminärt månaden år
Sparkapital,
MSEK -7 % -6 % 42 500 45 900 45 200
Utlåning, MSEK -9 % -9 % 2 100 2 300 2 400
Inlåning, MSEK 6 % 44 % 7 500 7 100 5 200
Konton, st 3 % 27 % 169 500 165 000 133 500

Januari December Januari
2007
Nettosparande,
MSEK - 37 % 1 070 -190 780* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Stockholmsbörsen och
First North. Statistik från OMX.


För mer information:

Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47

Ladda ner