Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Juni: Fondspararna väljer semesterfonder och tillväxt

Privathandeln i fonder fortsätter på en hög nivå och är 17 procent över samma månad i fjol. Antalet köp dominerar stort. Köpbeloppen däremot är halverade från månaden före. "Spararna småjusterar nu sina fonder och plockar fram kontanter inför semestern. Fondvalen är kortsiktiga parkeringar över sommaren blandat med långsiktiga tillväxtfonder", säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank. På köptoppen finns korta räntefonder, Ryssland-, Latinamerika- och hedgefonder. De både länderfonderna är typiska råvarufonder, uppdrivna av höga råvarupriser. Gamla innehav i Sverigefonder tillhör de som säljs ut.

Efter maj månads omfattande fondhandel är juni en återgång till en för året mer normal nivå.

”Spararna har kraftigt dragit ner på antalet köp. Istället ökar försäljningarna inför semesterns förväntade konsumtion”, säger Hemberg.

Antalet köp föll under juni med 16 procent samtidigt som köpbeloppen nästan halveras. Antalet försäljningar ökar istället med tio procent och säljbeloppen blir 17 procent högre än under maj. Trots det utgör köpen 82 procent av alla affärer, vilket är en mycket hög andel. Under månaden gjorde 41 procent av spararna minst en fondaffär. Det är lägre än snittet för de senaste tolv månaderna, men högt för att vara en sommarmånad.

”Kombinationen med svängiga fondkurser, prisökningar och stundande semester är som upplagt för att kortsiktigt locka fondpengar till konsumtion”, säger Hemberg.

Räntefonder i köptoppen
De korta räntefonderna som legat på säljtoppen de senaste tre månaderna är nu återigen listade bland de mest köpta fonderna. Hela var femte köpkrona i juni har gått till de korta räntefonderna. Ryssland- och hedgefonder är också populära.

”Spararna parkerar delar av sina fondpengar under semestern. När fondkurserna är mer ojämna och spararna samtidigt vill vara lediga är det logiskt att de under juli och augusti väljer nog så tråkiga räntefonder. Samtidigt lockas spararna av Rysslands- och Latinamerikafonderna som har gynnats av det stigande oljepriset”, säger Hemberg.

Månadssparande i breda fonder
Det vanligaste fondvalet under juni, sett till antalet köpare, var breda globala fonder.

”Här märks alla de sparare som ser över sina fonder halvårsvis. De har denna gång fyllt på med breda globala och asienfonder, vilket är ett bra val, även om börsen senaste månaderna varit stökig. Med bra globala fonder får de en betydligt bättre avkastning än de många svenskar som sitter kvar i gamla Allemansfonder”, säger Hemberg.

Säljtoppen leds av Kina- och Indienfonderna. Var femte försäljning gäller Asienfonder. Fonder på den nordiska marknaden har också kvalat in på säljtoppen. Precis som under maj är uttagen ur Sverigefonder stort och även de norska fonderna förlorar många sparare.

Fondhandel

Fondhandel Förändring Förändring jun maj jun-07
senaste föregående
månaden år
Fondaffärer, -12 % 17 %
st 83 500 95 200 71 300
Fondaffärer -13 % 17 %
per dag 2 800 3 200 2 400
Fondaffärer -12 % -27 % 0,94 1,07 1,29
per fondkonto
och mån
Omsättning i -20 % -53 % 8 % 10 % 17 %
fondsparandet*

Källa: Avanza Bank

* Fondhandelns omsättning för månaden i relation till det totala sparkapitalet i fonder.


För mer information:
Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47
www.avanzabank.se

Ladda ner