Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Mars: Fondspararna köper försiktigt

Privatspararna har, efter rekordhög aktivitet under senaste månadernas
börsoro, nu kraftigt minskat antalet fondbyten. Antalet byten backade
senaste månaden 25 procent till låga 0,6 fondbyten per sparare, vilket
är den lägsta nivån senaste 12 månaderna.

”Spararna har varit rekordaktiva i den 8 månader långa nedgången. Nu
syns däremot första tecknen på utmattning. Spararna vill se tydligare
siffror på vart ekonomin är på väg. Samtidigt finns optimistiska
signaler; köpen dominerar och månadsspararna är tillbaka. De som köper
har också ökat beloppen sju procent”, säger Claes Hemberg, sparekonom
Avanza Bank.

Det råder tillfällig stiltje i svenskarnas fondsparande. Under mars
omsattes endast en av tio fondkronor, vilket är en nedgång med 64
procent från senaste toppnivåerna. Spararnas försiktighet syns även i
var spararna hämtar pengarna till sina fondköp.

”Få köper fonder för andra sparpengar. Istället hålls fondsparandet uppe
av svenskarnas månadssparande. De stod under mars för hela 85 procent av
alla fondköp, vilket är dubbelt så högt som vanligt. Det är samtidigt
ett klokt sätt att spara i fonder när fondernas värde varierar så
kraftigt dag för dag”, säger Claes Hemberg.

Spararna säkrar och chansar

Räntefonder och hedgefonder dominerar fondspararnas köplista under mars månad.

”Mönstret upprepas. Nu återkommer dessutom chansningarna i
ädelmetallfonder. Det är fonder med snabba svängningar, något som få
sparare inser. Andra sparare har tvärt om följt skolboken och gjort
det säkraste valet bland aktierfonder; globalfonder”, säger Hemberg.

Den enda tillväxtmarknad som finns med i köptoppen är återigen
Brasilien, vilken är den stora tillväxtregion som har klarat börsoron
bäst.

Tillväxtfonderna åker ut

Bland de mest sålda fonderna hittar vi främst tillväxtfonder som
Brasilien-, Indien- och Kinafonder. Dessa står fortsatt för en stor del,
16 procent, av de totala försäljningarna.

”Trots stora nedgångar på 20-40 procent senaste månaderna, har
majoriteten av spararna stora vinster
att hämta här. Försäljningar blir dock allt mindre och är nu på lägsta
nivån på flera år, vilket optimisterna tolkar som mycket positivt”,
säger Hemberg.

På listan finns även korta och långa räntefonder och hedgefonder. Även
det genomsnittliga säljbeloppet är generellt sett betydligt lägre nu än
senaste året.

”Säljarna är generellt sätt mycket avvaktande. Att räntefonderna
återfinns på både köp- och säljsidan beror på att spararna gärna
använder dem som tillfällig parkeringsplats. Samma sak med lågrisk
hedgefonder. Men där är parkeringen lite längre, minst ett kvartal”,
säger Hemberg.


Fondhandel

Fondhandel Förändring Förändring mars feb mars-07
senaste föregående
månaden år
Fondaffärer, -23 % -29 %
st 54 400 71 000 76 865
Fondaffärer -12 % -19 %
per dag 2 015 2 300 2 480
Fondaffärer -25 % -56 % 0,65 0,87** 1,48
per fondkonto
och mån
Omsättning i -23 % -58 % 10 % 13 % 24 %
fondsparandet*Källa: Avanza Bank
* Fondhandelns omsättning för månaden i relation till det totala
sparkapitalet i fonder.

** Under februari förvärvade Avanza Bank Ikanobankens fondverksamhet.
Det gjorde att antalet fondsparare ökade med 26 procent. Det är den
främsta anledningen till den kraftiga minskningen av antalet fondaffärer
per konto.

För mer information:
Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47

Ladda ner