Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

September: Spararna aktiva på orolig börs

Privathandeln i aktier var under september 52 600 affärer per dag. Det är årets näst högsta nivå. Handeln ökade hela 44 procent från månaden före. "Septemberkrisen överraskade sparare och de sålde tre av fyra storbanksaktier. Alla mörksvarta siffror gör spararna självklart oroliga. När begrepp som - vi är tillbaka på 2005 års börsnivå - inger lugn är det stor nöd på relevanta fakta. Börslarmet överröstar tyvärr även enkla råd", säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank. Men spararna lämnar inte börsen. Lånen minskade visserligen men insättningarna fortsätter på en hög nivå. Spararna köpte istället andra folkaktier, vilket varit lyckosamt då dessa klarade turbulensen bättre än snittet.

Privatspararnas aktiehandel ökade dramatiskt i takt med börsnedgången i september. Spararna sålde bland annat H&M och Handelsbanken för att istället välja bland annat råvaror och bygg.

”Istället för att åtgärda långsiktiga misstag som dåliga fonder och dyra försäkringar dras spararna med i börskaoset och försöker styra mellan olika oroliga aktier. Dyra pensionsförsäkringar är ett mycket större,dyrare och allvarligare problem, än några månaders eller kvartals börsnedgång. Det är tyvärr lättare att dras med av börslarmen istället för att se till sina egna grundmisstag”, säger Hemberg.

Spararna aktiva i oron
Den tilltagande oron märks hos spararna på flera sätt. Det är stora stabila bolag som dominerar bland de mest köpta aktierna under månaden. Folkaktierna har gått bättre än börsen som helhet i september. Så var det även under augusti. I genomsnitt har svenskarnas mest ägda aktier backat nära 11 procent under månaden samtidigt som börsen backat med 13 procent. I nära hälften av aktierna köper spararna dessutom mer.

Spararna letar vinnare bland förlorarna

Kreditkrisens största förlorare, bankerna, nettosäljs av spararna i september. Undantaget är börsrysaren Swedbank som istället toppar
bland de mest köpta. Där verkar spararna se köpläge. Spararna tycks leta vinnare bland de aktier som backat mest under månaden. SSAB som ligger tvåa på listan över de mest nettoköpta har backat med drygt 30 procent under månaden. Detsamma gäller övriga aktier bland de mest köpta.

Verkstads-, råvaru- och byggbolag dominerar på köptoppen medan säljtoppen visar på större spridning mellan branscherna. Handelsbanken
var månadens mest sålda aktie och följs av spararnas gamla favorit H&M. Oljebolag och mobiloperatörer finns också representerat i säljtoppen.

Statistik privat handel

Antal affärer* Förändring Förändring Sep Aug Sep-07
per dag, st en månad ett år

Avanza Bank 38 % 48 % 23 600 17 100 15 900
9 300
Etrade 69 % 11 % 10 300 6 100
Nordnet 39 % 57 % 17 400 12 500 11 100
Skandiabanken 44 % +-0 % 1 300 900 1 300
Särredovisar Särredovisar
Övriga banker ej ej - - -
Privatspararna,
totalt 44 % 40 % 52 600 36 600 37 600


Avanza Banks Förändring Förändring 2008-09-30 2008-08-31 2007-09-30
sparare, en månad ett år
preliminärt

Sparkapital,
MSEK -11 % -22 % 38 700 43 300 49 400

Utlåning, MSEK -14 % -22 % 1 800 2 100´ 2 300
Inlåning, MSEK -3 % 7 % 7 400 7 600 6 900
Konton, st 2 % 38 % 213 700 210 400 155 000

Sep Aug Sep-07
Nettosparande,MSEK -48 % 650 % 150 290 20


* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Stockholmsbörsen och
First North. Statistik från NASDAQ OMX.

För mer information:
Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47

www.avanza.se

Ladda ner