Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Augusti: Privathandeln stiger och insättningarna ökar

Aktiehandelprivatpersoner 2009-09-01, kl 20.15 Privathandeln i aktier steg kraftigt eller 69 procent under augusti jämfört med samma månad i fjol. Sedan semestermånaden juli har privathandeln stigit 39 procent. Samtidigt märks rekordstora insättningar, plus 47 procent i nysparande på spararnas aktie- och fondkonton. ”Svenska sparare ökar aktieköpen i takt med den starkaste börssommaren på många år. Storbolagens uppgång på 19 procent har överraskat många småägare. Trots allt har spararna fortfarande historiskt mycket kontanter på sina konton”, säger Hemberg. Utlåningen för aktieköp har samtidigt nära fördubblats i år. Stockholmsbörsens utveckling sommaren 2009 tillhör den absolut starkaste sedan två decennier. Privatspararna reagerade därefter och gjorde i snitt 56 000 aktieaffärer per dag under de tre sommarmånaderna. Det är en uppgång med 53 procent från förra sommarhandeln på 37 000 affärer per dag. ”Storbolagens kurser har under sommaren stigit i snitt 19 procent. Det har givit privatpersoner som har mest sparande i storbolagen ett ökat självförtroende”, säger Hemberg. De svenska spararnas intresse för småbolag har lyfts från bottennivån på 2 000 affärer per dag. Nu är nivån 3 000 affärer per dag. Men det är inte ens halvvägs till toppnivåerna år 2007 på över 7 000 aktieaffärer per dag. Statistik privat handel Antal affärer* Förändring Förändring Aug Jul Aug per dag, st en månad ett år 2008 Avanza Bank 34 % 70 % 29 000 21 700 17 100 Etrade 35 % - 18 % 5 000 3 700 6 100 Nordnet 47 % 106 % 25 700 17 500 12 500 Skandiabanken 47 % 144 % 2 200 1 500 900 Särredovisar Särredovisar Övriga banker ej ej - - - Privatspararna, totalt 39 % 69 % 61 900 44 400 36 600 Avanza Banks Förändring Förändring 31 Aug 31 Jul 31 Aug sparare, en månad ett år 2008 preliminärt Sparkapital, MSEK 5 % 22 % 52 700 50 300 43 300 Utlåning, MSEK 5 % 5 % 2 200 2 100 2 100 Inlåning, MSEK 1 % 17 % 8 900 8 800 7 600 Konton, st 1 % 22 % 256 300 252 700 210 400 Aug Jul Aug 2008 Nettosparande, MSEK 47 % 279 % 1 100 750 290 * Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Stockholmsbörsen och First North. Statistik från NASDAQ OMX. Den 13 oktober 2008 upphörde aktiehandeln att ske i jämna börsposter. Det gör att små affärer, som tidigare fått läggas ihop för att uppnå kravet på hel börspost, nu redovisas var för sig i handelsstatistiken. Detta bidrar till att antalet affärer har ökat jämfört med tidigare månader. För mer information: Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47 avanzabank.se

Ladda ner