Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

AVANZA BANK BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008

 · Regulatorisk information

- Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK

- Resultatet efter skatt minskade med 21 (+24) procent till 185 (233) MSEK

- Resultat per aktie minskade med 20 (+24) procent till 6,78 (8,51) SEK

- Nettosparandet ökade till 6 760 (5 000) MSEK, motsvarande 15 (12) procent av sparkapitalet vid årets början

- Antal konton ökade med 37 (27) procent till 226 000 (165 000 per den 31 december 2007) st och totalt sparkapital minskade med 25 (+6) procent till 34 600 (45 900 per den 31 december 2007) MSEK

- Styrelsen föreslår en utdelning om 6,00 (6,00) SEK per aktie


Fjärde kvartalet

- Rörelseintäkterna minskade med 18 (+28) procent till 124 (151) MSEK

- Resultatet efter skatt minskade med 41 (+22) procent till 39 (66) MSEK

- Resultat per aktie minskade med 40 (+22) procent till 1,43 (2,40) SEK


Bokslutskommuniké 2008

VD-kommentar
"Vi lägger ett mycket händelserikt 2008 bakom oss. Avanza Bank uppfattas som en trygg hamn i den turbulenta marknaden och vi har därför flyttat fram våra positioner rejält. Nettosparandet om 6 760 MSEK var rekordhögt och antal konton ökade med 37 procent – även det rekord. Den förenkling vi gjort under hösten för kunderna att välja sparform har tydligt bidragit till den goda kontotillväxten", säger Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank.

"Vi lyckades uppnå eller överträffa samtliga de tillväxtmål som vi kan påverka. Trots den prestationen klarade vi inte av att fullt ut kompensera för börsfallet på 42 procent under året. Slutfacit blev att intäkterna föll med 9 procent och vinsten med 21 procent."

"Förutsättningarna är goda att uppnå eller till och med överträffa våra långsiktiga mål avseende nettosparande. De kraftiga sänkningarna av styrräntorna medför emellertid att intäkter och vinst med nuvarande marknadsförutsättningar bedöms minska under 2009. Ett viktigt mål är att därför också att minska kostnaderna med 10–15 procent under året. Sparande på internet ökar snabbt och det starka nettosparandet och kundtillväxten under året som gått har bekräftat rimligheten i de långsiktiga målen att uppnå en vinsttillväxt om 15–25 procent per år i en normal marknad."


För ytterligare information:
Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank, telefon 070-861 80 01
Birgitta Hagenfeldt, CFO Avanza Bank, telefon 073-661 80 04

Ladda ner