Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Januari: Aktiesparare köper igen

Privathandeln i aktier var i januari 57 800 affärer per dag. Det är en ökning med tio procent sedan föregående månad och med sex procent jämfört med samma månad i fjol. "Aktiespararna är optimistiska, samtidigt som fondspararna avvaktar. Aktiespararna väljer både stora och små bolag i växande omfattning. Även folkaktierna köps, trots deras dåliga start på det nya året. Spararnas optimism märks också i ökade lån", säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank. Gamla innehav i Ericsson och H&M säljs ut till förmån för aktier i alla storbanker samt ABB och Boliden.

Januari är av tradition en månad med omfattande privathandel
”Spararna städar undan gamla skatter före årsskiftet och väljer nu nytt inför det nya året. Majoriteten av köpen ser vi inom 1 %-kontot (kapitalförsäkring). Och spararna köper 9 av 13 folkaktier”, säger Hemberg.
Privatpersoners omsättning i aktiehandeln är 3,3 MDR SEK per dag, vilket är en ökning med omkring 6 procent jämfört med i december, men en minskning med 40 procent sedan samma månad i fjol.

”Privatpersoners volym har följt med börsen ned de senaste 12 månaderna. Men långt ifrån alla har tappat modet, utan januarihandeln är mer omfattande nu än under börsuppgången”, säger Hemberg.

Folkaktier en besvikelse
Under månaden har spararna köpt tillbaka sina favoriter – folkaktierna, trots att de backat kraftigt.

”Folkaktier har spararnas tilltro, trots att de har i snitt har backat med 13 procent, vilket kan jämföras med börsen som helhet som har backat med endast 6 procent”, säger Hemberg.

Det är framförallt bankerna som hör till månadens förlorare på börsen, men trots detta vill småspararna öka sina innehav i bankaktierna. Förra årets vinnare, Astra Zeneca, finns däremot med bland de aktier som spararna fortsatt väljer att sälja. Omvänt har spararna sålt två av månadens börsvinnare; Ericsson och H&M, vilket var före bägge bolagens positiva rapporter.

Statistik
privat handel

Antal affärer* Förändring Förändring Jan Dec Jan-08
per dag, st en månad ett år

Avanza Bank 7 % 11 % 27 000 25 200 24 300
Etrade 23 % – 36 % 7 600 6 200 11 800
Nordnet 11 % 28 % 21 600 19 500 16 900
Skandiabanken – 11 % 7 % 1 600 1 800 1 500
Särredovisar Särredovisar -
Övriga banker ej ej - -
Privatspararna,
totalt 10 % 6 % 57 800 52 700 54 500


Avanza Banks Förändring Förändring 31 jan 31 dec 31 jan-08
sparare, en månad ett år
preliminärt
Sparkapital, 42 500
MSEK 2 % – 17 % 35 400 34 600
Utlåning, MSEK 2 % – 39 % 1 280 1 250 2 100
Inlåning, MSEK 2 % 9 % 8 180 8 010 7 500
Konton, st 2 % 36 % 229 800 226 000 169 500

Jan Dec Jan-08
Nettosparande,
MSEK 362 % – 9 % 970 210 1 070


* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Stockholmsbörsen och First North. Statistik från NASDAQ OMX.
Den 13 oktober upphörde aktiehandeln att ske i jämna börsposter. Det gör att små affärer, som tidigare fått läggas ihop för att uppnå kravet på hel börspost, nu redovisas var för sig i handelsstatistiken. Detta bidrar till att antalet affärer har ökat jämfört med tidigare månader.

För mer information:
Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47
www.avanzabank.se

Ladda ner