Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Juni: Optimistiska fondsparare glömmer sina gamla fonder

Svenska fondsparare väljer våren 2009 återigen börsen efter två år med mest sparande på bankkonto. Antalet byten ökade 2009 med 24 procent jämfört med året före. Men majoriteten av spararna glömmer sina gamla fonder och missar därför vårens och även senaste årens bästa fonder. "Spararna har gjort en tydlig vändning tillbaka till aktiefonder. Första steget tog de redan i januari och i april kom volymerna. Men bara tre av tio fondsparare väljer de fonder som hämtat sig bäst, vilka är nya fonder som inte alls fanns i Sverige vid förra återhämtningen 2003. Majoriteten av svenskarna sitter istället kvar i gamla fonder, som de började spara i under 80- och 90-talet", säger Claes Hemberg sparekonom Avanza Bank. Spararna har våren 2009 också slutat nyspara i räntefonder. Istället är räntefonder den klart mest sålda fondkategorin.

Under april och maj storhandlade svenska fondsparare, på ett historiskt aldrig skådat sätt. Fondspararna var tydligt tillbaka. Under juni månad märks däremot en mer traditionell sommarhandel. Jämfört med majhandeln är spararna nu mer genomgående optimistiska. Kortsiktiga sparformer väljs bort och istället består köplistan endast av tillväxtfonder. Indien- och råvarufonder är nykomlingarna på köptoppen. “Spararna har under hela våren valt allt mer tillväxtfonder. Under juni månad är första gången på över ett år som köptoppen helt domineras av tillväxt. Mest handlade är Ryssland-, Kina- samt Indien-, och råvarufonder. Indien är nya på listan efter den lyckade valutgången i slutet av maj”, säger Hemberg. Men majoriteten av svenska sparare har helt missat de fonder som hämtat sig bäst under våren 2009. Istället har majoriteten behållit sina gamla global- och Sverigefonder, vilket gör att de mest missat uppgången under våren, men också haft en svag utveckling senaste åren. “Visste svenska sparare mer om sina fonder - att deras globalfonder innehåller mestadels USA och Japan - skulle de antagligen ha sålt dem för länge sedan. Ett liknande sänke finns i gamla Sverigefonder, men där är avgifterna det stora dilemmat. Svenskarna borde i första hand välja dem vars avgifter är åtminstone 75 procent billigare”, säger Hemberg. Tidigare under våren fanns alltid sparare som valde ränte- och obligationsfonder. Dessa fonder finns nu endast på säljtoppen. Övriga mest sålda fonder är skyddade fonder (hedgefonder) och obligationsfonder. Fondhandel privatpersoner Förändring Förändring Juni Maj Juni 2008 en månad ett år Fondaffärer, – 56 % – 25 % 62 000 141 000 83 000 st Fondaffärer – 68 % – 25 % 2 100 6 500 2 800 per dag Fondaffärer – 57 % – 33 % 0,6 1,4 0,9 per fondkonto och mån Omsättning i – 62 % 0 % 8 % 21 % 8 % fondsparandet* Förändring Förändring Jan-Jun Jan-Jun Jan-Jun ett år två år 2009 2008 2007 Fondaffärer 7 % 9 % 6,3 5,9 5,8 per person Fondaffärer, 24 % 36 % 593 000 479 000 436 000 st Källa: Avanza Bank * Fondhandelns omsättning för månaden i relation till det totala sparkapitalet i fonder. För mer information: Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47 avanzabank.se

Ladda ner