Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Korrigering av uppgifter i Avanza Banks delårsrapport

 · Regulatorisk information

Avanza Bank Holding AB (publ) lämnade delårsrapport för perioden januari – mars 2009 den 21 april.

Nedanstående tre uppgifter för perioden april 2008 – mars 2009 korrigeras till:
• Resultat per aktie 6,40 SEK
• Resultat per aktie efter utspädning 6,38 SEK
• Genomsnittligt antal aktier före utspädning 27 434 tusen st.

Delårsrapporten finns tillgänglig på Avanza Banks hemsida, avanza.com.

Ladda ner